5E kylät Keski-Suomi

Mikä 5E ja vähähiilisyys?

Vähähiilisyyden teemaan liittyy paljon mutkikkaita käsitteitä, kuten biotalous, kiertotalous, resurssiviisaus ja paljon muita.

Yksinkertaistettuna vähähiilisyydellä tähdätään fossiilisten polttoaineiden ja kasvihuonepäästöjen minimointiin. Vähähiilisyyttä toteuttavat energiatehokkuus, kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot, materiaalitehokkuus sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus (TEM 2014).

Termi 5E tulee Maaseudun sivistysliiton ympäristösivistyksen teemasta. Ympäristösivistyksellisen ajattelun lähtökohtana on viiden E:n malli, jossa asioita lähestytään

  • eettisten
  • ekologisten
  • emotionaalisten
  • esteettisten
  • ekonomisten

näkökulmien kautta.  5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hankkeessa kyliä ja kyläyhteisöjä ympäristöineen tarkastellaan viiden E:n kannalta. Kyliltä etsitään kohteita, joita voidaan tuunata vähähiilisemmiksi.

Kiertotaloudessa yhden jätteestä syntyy toisen raaka-ainetta. Näin eliminoidaan jätteen synty ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Kiertotalous on kestävän kehityksen ehto.

Biotalous käytää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti.

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä. Resurssien kulutusta katsotaan siinä absoluuttisesti yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Pelkkä resurssitehokkuuden lisääminen voi johtaa resurssien käytön osaoptimointiin, mikä ei useinkaan ole resurssiviisasta. (Sitra 29.6.2016.)

Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta on sellainen yhteiskunta, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä, ja joka tulee toimeen yhden maapallon tuottamilla luonnonvaroilla eli ei ylitä maapallon ekologista kantokykyä.

(Sitra 29.6.2016)

Ilmastodieetti-laskuri auttaa tunnistamaan, mistä yksittäisten henkilöiden arjen päästöt syntyvät ja miten niitä voisi vähentää.

Lisää käsitteiden selityksiä löytyy Sitran nettisivuilta hiilineutraali kiertotalous -teeman alta.

Lähteet:
Sitra 2016. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Julkaistu 29.6.2016.

 

 

Takaisin 5E kylät Keski-Suomi pääsivulle