Ajankohtaista

Biohiiletystä myös talvella: näytös Evolla 9.3.

Hiiliviisaissa kylähankkeissa biohiiletys on noussut yhdeksi kiinnostavimmaksi aiheeksi. Maaseudun Sivistysliiton työntekijät kiertävät eri kylillä demonstroimassa miten biohiiletys käytännössä toimii.

Helmikuun aikana Pohjois-Karjalassa olemme käyneet kuudessa kylätapahtumassa, ja tulevan kesän varalle on useita varauksia eri tapahtumiin.

Biohiiletys on nousemassa yhdeksi keskeiseksi tekijäksi hiilidioksidin sitomiseksi. Metsämaana Suomessa on paljon biomassoja, erityisesti puuta, jota ei tulla käyttämään energia- tai muuhun tuotantoon. Näissä piilee suuri mahdollisuus sitoa tämä “hukka- tai roskapuu” biohiileksi.

Maaseudun Sivistysliitto on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijoiden järjestämässä Biohiilen käyttö ja tulevaisuus -seminaarissa 9.3.2018 Evolla. Asiantuntijaluentojen välissä esittelemme, miten biohiiletys käytännössä toimii. Ohessa seminaarin ohjelma.

Biohiilen käyttö ja tulevaisuus 9.3. Evolla

Olemme käyttäneet pientalouksiin ja näytöksiin sopivaa 120 litran kartiohiiletintä, joka on suunniteltu erityisesti kotitalouksien risujen ja muun biomassan hiiletykseen. On olemassa tätäkin suurempi noin yhden kiintokuutiometrin kartiohiiletin.

Biohilletystä voi tehdä myös ilman erityistä laitetta. Maahan tehdyssä kuopassa, joka on tehty kartion muotoon voi hiilettää useita kuutioita. Ensi kesänä kokeilemme isoa hiiletystä Ilomantsin Maukkulan kylässä. Tarkoituksena on ensin raivata maisemia ja kuivata kertyneet pensaat ja pienpuu nk. rasissa. Kun puut on riittävän kuivia, biohiiletämme ne kartion muotoisessa usean kuutiometrin maakuopassa. Tarkoituksena on hiilettää 20–30 kuutiometriä nk. hukkapuuta, joka muutoin jäisi maahan lahoamaan ja sitä kautta puun sisältämä hiilidioksidi vapautuisi ilmakehään kymmenen vuoden aikana. Biohiilenä puun sisältämästä hiilestä saadaan hiiltä 80–90 % ja se säilyy maassa 300–1000 vuotta.

KARTIOHIILETTIMEN KÄYTTÄMINEN

Hiiletettävä materiaali

Kaikenlaista kuivaa biomassaa kuten risut, oljet, heinä, ruoko jne. voi hiilettää. Tuoretta puuta ei voi hiilettää. Kun tehdään maanparannukseen käytettävää hiiltä, ei puulajilla ole väliä. Puuaineksen tai risujen on hyvä olla pituudeltaan enintään 30 cm ja paksuudeltaan 3–5 cm. Pöntöllisen, eli n. 100 litraa hiiltä saa 4–6 tunnissa. Tähän määrään tarvitaan esim. kukkuraperäkärryllinen risukuorma.

Hiilettimen alusta

Aseta laite syttymättömälle alustalle, esim. soralle. Huomioi myös kytöpalon mahdollisuus humuksessa tai turpeessa. Varmista, ettei laitteen yläpuolella ole syttyviä kohteita, esim. puun oksia. Tarvittaessa kastele vedellä laitteen alusta ja levitä sammutuspeite laitteen alle.

Sytyttäminen

Asettele sytykkeet kartion pohjalle, noin 10 cm kerrokseksi. Sytyttämisessä voi noudattaa päältä sytyttämisen periaatetta, jollain savua muodostuu vähemmän.

Tulen ylläpitäminen ja materiaalin lisääminen

  1. Kun tuli on kunnolla syttynyt, voit alkaa lisätä biomassaa (esim. oksia). Alkuvaiheessa kannattaa lisätä ohuita risuja tai muuten helpommin syttyvää biomassaa. Katko oksat siten, että ne asettuvat suhteellisen tiiviisti edellisen kerroksen päälle. Vältä liian ilmavaa täyttöä, koska silloin muodostuu enemmän tuhkaa ja vähemmän hiiltä.
  2. Anna edellisen kerroksen palaa ja hiiltyä riittävästi ennen seuraavan kerroksen lisäämistä. Valkoinen tuhka hiilloksen pinnalla on merkki riittävästä hiiltymisestä. Liian nopea lisääminen jättää alemman kerroksen raa’aksi. Liian verkkainen lisääminen taas tuottaa enemmän tuhkaa ja vähemmän hiiltä. Tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman kattava liekki koko hiilettimen pinta-alalle. Liekki kuluttaa hapen, ja kartion pohjalle kertynyt hiillos säilyy.
  3. Voit jatkaa täyttämistä, kunnes hiillos on noin 10 cm päässä kartion yläreunasta. Sen jälkeen hiillos sammutetaan.

Sammuttaminen

Sammuttamisen voi tehdä kahdella tavalla:

  1. Valele hiilloksen päälle vettä. Varmista, että vesi sammuttaa myös pohjakerroksen. Hiili imee yllättävän paljon vettä! Jätä hiilet hiilettimeen ainakin vuorokaudeksi, jos mahdollista. Jos poistat hiilet heti, varmista ettei mihinkään jää kytöä! Valele lisää vettä tarvittaessa.
  2. Voit sammuttaa tukahduttamalla. Jos käytössäsi on kompostimultaa tai lantaa, voit sammuttaa niiden avulla. Levitä komposti tai lanta tiiviiksi kerrokseksi hiilloksen päälle. Kun hiillos on sammunut ja jäähtynyt, voit sekoittaa kompostin ja hiilen keskenään kartion sisällä. Varmista, että kaikki kydöt ovat sammuneet! Huono puoli on, että hiilet jäävät isommiksi kokkareiksi.

Näiden tietojen ja ohjeiden lähteenä on käytetty Nor-Tiki -biohiilettimen käyttöohjeita sekä internetin ihmeellistä maailmaa.