Ajankohtaista

Ympäristöluotsikoulutusta Paltamossa (Ekomuseohankkeen hengessä)

POHJOIS-SUOMI. Paltamon Vaarankylän kylätalolla on ollut kuluneen kevään ja kesän aikana innostunutta keskustelua ja yhteistä ihmettelyä, kun käynnissä on ollut ympäristöluotsikoulutus. Paltamon luotsikoulutuksessa lähdettiin liikkeelle niin, että osallistujat saivat äänestää annetusta aihelistasta haluamansa sisällöt koulutukselle. Koulutuskerroilla on keskusteltu muun muassa paikan tunnusta, kotiseudun kulttuuriperinnön vaalimisesta, veden ja vesistöjen merkityksistä ja ympäristötaiteesta. Osallistujat ovat myös saaneet työkaluja ryhmänohjaukseen ja luotsattavien aktivointiin sekä vinkkejä teknologian hyödyntämiseen ympäristöluotsauksessa. Koulutuksen osallistujista suurin osa on mukana myös Paltamon Ekomuseohankkeen toiminnassa, joten aiheet valikoituivat kätevästi osallistujien yhteisten kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Ekomuseo on Paltamon kylien yhteinen hanke oman kotiseudun perinnön ylläpitämiseen ja uuden luomiseen perinteen pohjalta. Lisää Ekomuseosta: http://www.paltamonekomuseo.fi/ekomuseo.html.

Koulutuksessa on käyty innostunutta ja aktiivista keskustelua paikan merkityksistä eri ihmisille. Keskusteluissa on tullut ilmi, että ulkopaikkakuntalaisen silmissä vanhalta ja rapistuneelta näyttävä rakennus saattaakin sisältää palan arjen paikallishistoriaa. Koulutuksessa on keskustelun lisäksi tehty paljon erilaisia harjoituksia, joiden kautta ympäristöä on katsottu uusista näkökulmista, muun muassa pilvikävelyllä peili käsissä tai pelkästään yhteen aistiin keskittyen. Kurssilla on tehty retki Hakasuon myllylle ja tutustuttu ympäristötaiteeseen yhteisötaiteilijan johdatuksella.

Yksi otollinen luotsausympäristö on Vaarantalon vieressä oleva hyvinvointipolku, joka avattiin tänä kesänä. Osa tulevista luotseista on myös tehnyt itsenäisesti luotsauksia ja aikoo jatkossa hyödyntää ympäristöluotsausta muun muassa hyvinvointipolun parissa. Ympäristöluotsauksen keskeinen ajatus eli se, että luotsilla ei tarvitse olla erityistä asiantuntijuutta, on ilahduttanut osallistujia. Kurssilla on ollut hauska ja leppoisa ilmapiiri, ja ympäristöluotsauksen on koettu olevan kotiseutusuhdetta syventävää.