Terveyttä luonnosta ja liikunnasta –yleisöluento

Terveyttä luonnosta ja liikunnasta –yleisöluento

pe 16.8.2019 klo 15.00-16.30 kunnantalo, Kalevala-sali, Soihtulantie 7, Terveyttä luonnosta ja liikunnasta –yleisöluento, terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto. Vapaa pääsy.

Professori Tiina Laatikainen, LT, työskentelee terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hänellä on myös sivuvirka Siun sotessa. Pohjois-Karjalan alueella tehtävän työn painopisteenä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehittämistyön tukeminen. Professori Laatikaisen tutkijanura on alkanut 1996 Kansanterveyslaitokselta, jonka jälkeen hän on työskennellyt useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä liittyen erityisesti tarttumattomien tautien epidemiologiaan ja ehkäisyyn.

Luontokontaktien ja luonnossa liikkumisen tiedetään vaikuttavan monin tavoin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Liikkuminen ja erityisesti luonnossa liikkuminen auttaa stressaavista tilanteista palautumista ja vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen. Kosketus luontoon hyödyttää myös ihmisen mikrobistoja, vahvistaa immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta. Kaupungistuneiden väestöjen elintavat ja ympäristö ovat muuttuneet tavalla, joka on voinut yksipuolistaa ihmisen mikrobistoa (normaaliflooraa) ja vaikuttaa immuunisäätelyyn. Tämä nähdään mm. astman ja allergioiden lisääntymisenä. Luonnon virkistyskäyttö tukee monin tavoin kansanterveyttä ja kannattaa ottaa huomioon lasten ja vanhusten hoidossa, järjestettäessä terveydenhuoltoa ja suunniteltaessa yhdyskuntia.