Pavel Muntiev

Pavel Muntiev

Pavel Muntiev, Pietari, Venäjä

Pavel Muntiev on 30-vuotias taiteilija ja veistäjä Pietarista. Hän myös opettaa maalaamista yliopistossa Pietarissa. Muntiev on veistänyt jo kymmenen vuoden ajan, mutta moottorisahan hän otti välineekseen vasta viisi vuotta sitten. Veistämisen hän aloitti puun kauneuden ja sen tarjoamien laajojen mahdollisuuksien takia. Veistosten aiheena on usein ihmisten sisäinen maailma, esimerkiksi ihmissuhteet ja sosiaaliset prosessit. Hän pitää myös mytologisten aiheiden veistämisestä, koska se yleistää ihmiskokemusta erittäin ilmeikkään taiteen muodossa.

Moottorisahan lisäksi Pavel Muntiev käyttää veistosten teossa hiomakonetta, talttaa, kaiverrusveitsiä ja tulta. Veistokset saattavat olla erilaisia, mutta tyypillistä on, että niillä on jokin merkitys. Pavelille on tärkeää, että veistoksella on sisältöä, eikä vain kiinnostava ulkomuoto.

Veistotaiteessa Pavel Muntievin mielestä parasta on mahdollisuus tuntoaistin käyttämiseen. Veistoksia voi myös katselemisen lisäksi koskettaa. Vaikeimpana hän pitää moottorisahalla veistämistä, sillä hänellä ei ole siitä paljoa kokemusta ja hän veistää moottorisahalla vain pari kertaa vuodessa. Pavelin mielestä hyvällä veistäjällä tulisi olla ympäröivän maailman tuoreuden havainnoinnin kyky, jottei jokaisesta työstä tulisi samanlainen.

Pavel Muntiev on aikaisemminkin osallistunut erilaisiin veistokilpailuihin. Menestystä on tullut useissa taidekilpailuissa Venäjällä ja muissakin maissa, esim. Iranissa. Vuoden 2016 Karhufestivaaleilla hän tuli kolmanneksi. Karhufestivaaleille hän on osallistunut jokaisena neljänä vuonna, ja nyt tulee olemaan viides kerta. Pavel Muntievin mielestä Ilomantsi on hyvä paikka festivaaleille, koska on paljon tilaa veistäjille ja paljon kävijöitä. Pavelin mielestä olisi myös kiinnostavaa, jos säännöt sallisivat veistosten maalaamisen.

Teksti: Marika Vatanen

 

In English

Pavel Muntiev is a 30-year-old artist and sculptor from Saint Petersburg. He also teaches painting in a university in his hometown. He has been sculpting for ten years but he only started to use a chainsaw about five years ago. He began to carve wood because of the beauty of the material and the vast opportunities it offered. He often takes his inspiration from people’s inner thoughts, relationships and social processes. He also likes to sculpt mythological topics because it is a good way to express the general experiences of the entire humankind.

Pavel Muntiev uses many different tools. His sculptures may be different but they all have some deep meaning. He thinks sculptures should offer people more than just an interesting visual experience. According to Muntiev, the best thing in sculpting is the opportunity to use your tactile sense. You don’t only see the sculptures but you can also touch them. The hardest part is to use a chainsaw since he only practices it a couple of times per year. Pavel thinks that a good sculptor should have the ability to see the world in a fresh way so that not every piece would look identical.

Pavel Muntiev has taken part in many different carving competitions before. He has been successful in many art competitions in Russia and also in other countries, for example in Iran. He became third in Bear Festival in 2016. He has taken part in every Bear Festival, so this will be his fifth time. He thinks Ilomantsi is a good location for the festival because there is a lot of space for the sculptors and lots of visitors. Pavel thinks it would be interesting, if the rules would allow the sculptures to be painted.

Translation: Marjaana Sivonen