LeAnn Oman

LeAnn Oman

LeAnn Oman, Hermantown, Minnesota, USA

LeAnn Oman on minnesotalainen taiteilija, lastenhoitaja ja taiteen opettaja. Oman aloitti veistämisen vahingossa. Heidän lomapaikkansa läpi kulki myrsky, joka halkaisi paljon puita kahtia. Hänen miehensä halusi kaataa puut kokonaan, mutta Oman ei halunnut niiden menevän hukkaan, joten hän päätti yrittää veistää niitä. Hänen miehensä ei uskonut Omanin kykenevän siihen, sillä hän ei ollut ikinä edes pitänyt moottorisahaa kädessään. Tämä teki hänestä vielä päättäväisemmän. Oman osti sahan, ja hänen ensimmäinen työnsä oli karikatyyri hänen miehestään. Oman jäi heti koukkuun veistämiseen. Hän on oppinut taidon vain harjoittelemalla ja kokeilemalla uusia asioita. Hän ei usko, että ihminen voi koskaan oppia liikaa, ja koko ajan on uutta opittavaa.

Oman tykkää käyttää työvälineenään moottorisahaa, mutta töiden viimeistelyssä hän käyttää muitakin työkaluja. Hänen lempityökalunsa on nimeltään Arbortech mini grinder.

Omanin veistokset ovat uniikkeja, koska hän veistää monista eri aiheista. Hän kyllästyy nopeasti, joten hän tykkää kokeilla uusia asioita. Omania inspiroi valo, pimeys, muodot, luonto sekä muut veistäjät.

LeAnn Omanin mielestä paras asia veistämisessä on sen yllätystekijä. Hän voi suunnitella veistosta etukäteen, mutta puu on kuitenkin se, joka päättää millainen työstä tulee. Puu saattaa vaatia erilaisia muutoksia, joka tekee työstä yksilöllisen. Hänen mielestään veistämisen paras puoli, yllätystekijä, on myös sen huonoin puoli.

Oman on osallistunut veistokilpailuihin aikaisemmin, mutta tämä on hänen ensimmäinen kilpailunsa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Oman ei ole vieraillut Suomessa aikaisemmin, joten hän sanoo odottavansa matkaa innolla.

Oman ei oikein tiedä, mitä odottaa saavuttuaan Ilomantsiin. Hän sanoo olevan innoissaan muiden veistäjien tapaamisesta ja Suomen näkemisestä ensi kertaa. Hän kertoo löytäneensä, että hänen miehellään on sukulaisia Suomessa. Omanit sanovat tapaavansa heidät ensi kertaa, mikä lisää innostusta entisestään.

Kun Oman kuuli, että kilpailun aihe on liike ja vauhti, hän innostui aiheen tuomista haasteista. Hänellä on monia ideoita, mutta hänen saamansa puun muoto tulee vaikuttamaan lopulliseen teokseen.

Teksti: Ville Martiskainen ja Otto Koivuniemi

In English

LeAnn Oman is an artist, nanny and art teacher  from Minnesota. Oman started sculpting accidentally. A storm which split a lot of trees in half passed through their vacation spot. Her husband wanted to saw the trees completely, but Oman didn’t want them to go to waste, so she decided to try to sculpt them. Her husband didn’t think she could do it, because she had never held a chainsaw in her hands. This made her even more determined. Oman bought a chainsaw and her first work was a caricature of her husband. Oman got addicted to sculpting instantly. She has learned the art of sculpting by practicing and trying out new things. She doesn’t believe that a person could ever learn too much and there is always something new to learn.

Oman likes to use a chainsaw as a tool, but when she finishes her works she uses other tools too. Her favourite tool is the Arbortech mini grinder.

Oman’s sculptures are unique, because she is inspired by many kind of subjects. She gets bored quickly so she likes to try out new things. Light, darkness, shapes, nature and other sculptors inspire Oman.

Oman thinks that the best thing about sculpting is unpredictability. She can design the sculpture beforehand, but eventually the quality of wood will determine what it will be like. She may need to adjust her plans, which will make the sculpture unique. She thinks that the best part of sculpting is also the worst part.

Oman has participated in sculpting competitions before, but this is her first competition outside the USA. Oman hasn’t visited Finland before, so she is looking forward to the trip.

Oman doesn’t really know what to expect when she arrives in Ilomantsi. She tells that she is excited about meeting the other sculptors and being in Finland for the first time. She tells that her husband has relatives in Finland. The Omans say that they will meet them for the first time which adds to their excitement.

When Oman heard that the theme of the competition is movement and speed she got excited about the challenges that the theme will bring with it. She has many ideas, but the shape of the wood she will be given will affect the final result of the work.

Translation into English: Marika Vatanen, Eveliina Pelkonen