Kari Viinikangas

Kari Viinikangas

Kari Viinikangas, Pyhäjoki, Pohjois-Pohjanmaa

Kari Viinikangas on 61-vuotias veistäjä. Viinikangas innostui puunveistosta vuonna 2000, kun hän oli juhannuksen vietossa. Siellä hän näki moottorisahaveistäjän. Ensimmäisen karhunsa hän veisti  vuonna 2001. Viinikangas piti taukoa veistämisestä vuosia, koska innostus hiipui ja aika ei aina riittänyt. 2016–2017 järjestettiin karhunveistokursseja, joiden myötä Viinikangas innostui uudestaan veistämisestä.

Viinikangas tykkää veistää pääasiassa karhuja, mutta hän veistää myös lintuja (esim. kotkia) ja ilveksiä. Viinikangas käyttää pääasiassa moottorisahaa. Kun hän rupeaa tekemään tarkempaa työtä, hän käyttää monitoimityökalu Dremeliä. Viinikangaalla ei ole mielestään tyypillistä veistotapaa tai tunnusmerkkiä, josta hänet voitaisiin tunnistaa.

Viinikankaan mielestä mukavinta veistämisessä on se, että pystyy löytämään puusta eläimen ja tuntee onnistuvansa siinä. Haastavaa on, jos puussa ilmenee halkeamia tai puun muoto on muuten hankala. Viinikankaan mielestä veistäjällä tulee olla hyvä mielikuvitus, jotta pystyy näkemään eläimen pöllistä.

Viinikangas on osallistunut yhden kerran kilpailuun. Hän ei ole ollut aikaisemmin kilpailemassa Ilomantsissa Karhufestivaalin veistokisoissa, mutta on käynyt katsomassa niitä kerran.

Viinikangas tykkää Karhufestivaaleista, koska siellä on paljon väkeä. Kilpailun teema on tänä vuonna liike ja vauhti. Viinikangas pyrkii tuomaan teeman perusteella veistokseensa liikkuvuutta. Hänellä on suunnitelma siitä, minkälaisen teoksen veistää, mutta ensin hän haluaa nähdä pöllin.

Teksti: Julia Luukkanen ja Mette Kainulainen

In English

Kari Viinikangas is a 61-year-old sculptor. Viinikangas became enthusiastic about wood carving in 2000 when he was celebrating Midsummer. Then he saw a chainsaw sculptor. He sculpted his first bear in 2001. Viinikangas had a break for years, because his enthusiasm faded and he didn’t always have time. In 2016–2017, he participated in bear sculpture courses, which revived his enthusiasm.

Viinikangas likes to sculpt bears, but he also sculpts birds (eg. eagles) and lynxes. Viinikangas mostly uses his chainsaw. When he’s making more precise work, he uses a multi-tool called Dremel. Viinikangas does not seem to have a typical carving method or emblem.

Viinikangas believes that the best thing about carving is to be able to find the animal within the tree and feel successful about it. It is challenging if the tree has cracks or the shape of the tree is weird and difficult. Viinikangas believes that a carver should have good imagination, so the sculptor can see the animal in the tree.

Viinikangas has participated in a competition once. He hasn’t been competing in the Bear Festival sculpture competition before, but he has been watching them once.

Viinikangas likes the Bear Festival because there are lots of people. The theme of the sculpture is movement and speed. Viinikangas aims to achieve that impression. He has a plan for what he will sculpt, but first he wants to see the tree.

Translation into English: Aleksi Hassinen