Juha Käkelä

Juha Käkelä

Juha Käkelä, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Juha Käkelä on ammatiltaan moottorisahataiteilija. Hän on veistänyt jo 20 vuotta ja on itseoppinut veistäjä. Hänen suosikkejaan veistoaiheina ovat intiaanit ja eläimet, erityisesti hevoset. Hän käyttää veistäessään moottorisahaa, mutta myös muita työkaluja kuten rälläkkää ja talttaa. Pintakäsittelyssä hän käyttää usein tervaa, maalia tai polttamista.

Veistäminen on Juha Käkelälle hyvin tärkeää ja hän sanoo sen olevan hänelle hiukan kuin uskonto. Ensimmäisen veistoksensa hän teki 20 vuotta sitten. Veistäminen itsessään on hänestä mukavaa, ja on aina yllättävää mitä puusta lopulta syntyy. Veistämisen haasteisiin Käkelä lukee eri puulajien erilaisen käyttäytymisen.

Käkelä on opettanut monenlaisia ihmisiä veistämään. Hänen mielestään hyvän veistäjän tietenkin tulisi pitää veistämisestä. Jokainen voi hänen mielestään veistää, jos siihen on vain kiinnostusta. Käkelä painottaa, että myös turvallisuus on tärkeää veistämisessä.

Juha Käkelä on käynyt veistokilpailuissa 15 vuoden ajan, ja hänelle on tullut kaikenlaisia sijoituksia. Puunveistokilpailuiden lisäksi hän on kisannut jäänveiston SM-kilpailuissa. Hän on ollut mukana Karhufestivaalien veistokilpailuissa aivan alusta asti, ja hänelle Karhufestarit ovatkin kesän kohokohta. Käkelän mielestä Ilomantsissa on hyvä henki, kaikki ovat täysillä mukana festareiden järjestämisessä ja palvelu pelaa.

Teksti: Jonna Karppi, Eveliina Pelkonen

In English 

Juha Käkelä is a chainsaw artist. He has already sculpted for 20 years. His favorite subjects to sculpt are Native Americans and animals, especially horses. Käkelä uses a chainsaw to sculpt but also other tools like an angle grinder and a chisel. When finishing the surface he often uses tar, paint and burning.

Sculpting is very important to Juha Käkelä and he says that sculpting is like religion to him. He made his first sculpture 20 years ago. Käkelä thinks sculpting is enjoyable and it’s always surprising what the end result is. One of the challenges in sculpting is the different properties of different types of wood.

Käkelä has taught many people how to sculpt. He thinks that a good sculptor has to like sculpting of course. Everyone can sculpt, if they just have the interest for it. Käkelä notes that safety is very important in sculpting.

Juha Käkelä has been competing for 15 years. In addition to sculpting competitions Käkelä has competed in ice sculpting Finnish championship. He has participated in the Bear Festival every time it has been organized, and to him it’s actually the highlight of his summer. Käkelä thinks that Ilomantsi has a good team spirit and all the services work well.

Translation: Jenita Behm