Ekaterina Malukhina

Ekaterina Malukhina

Ekaterina Malukhina, Kouvola, Kymenlaakso

Ekaterina Malukhina on 28-vuotias suunnittelija. Hän on tehnyt monenlaisia veistoksia jäästä, lumesta ja hiekasta. Hän tykkää kokeilla uusia materiaaleja ja laajentaa taitojaan. Ekaterina Malukhina aloitti vuonna 2004, ja on osallistunut moniin eri kilpailuihin ja festivaaleihin Venäjällä ja Euroopassa. Lisätietoa löytyy  https://www.artgrani.com/riina-noova.

Mitkä ovat sinun lempi aiheesi ja miten työskentelet?
Minulla ei ole mitään tiettyä aihetta, josta pitäisin eniten yleisesti. Yritän pitää työni moderneina ja yksinkertaisina. Yritän tehdä veistoksia, jotka pakottavat ihmiset ajattelemaan jotakin. Veistoksen pitäisi tuoda esille jonkinlainen tunne, sen ei pitäisi olla vain kaunis. Moottorisahan lisäksi käytän sähkötalttaa ja kulmahiomakonetta työkaluinani.

Mikä on mukavinta veistämisessä ja mikä kaikkein vaativinta?
Veistäminen on itsessään ilo. Vaativinta veistämisessä on työn tekeminen juuri sellaiseksi kuin sen ajattelit ja vielä vaikeampaa on tehdä se sellaiseksi, että muutkin ymmärtävät veistoksen idean.

Minkälaisia taitoja hyvällä veistäjällä pitäisi olla?
Hyvän veistäjän täytyy olla uniikki, hänen täytyy oppia uusia asioita, eikä seurata trendejä. Hyvä veistäjä on aina valmis kokeilemaan uutta ja ottamaan riskejä.

Kun saat tukin eteesi, miten aloitat?
Minulla on suunnitelma, mutta työskentelen aina seuraamalla vaistoani. Voin muuttaa ideaa, jos tunnen sen toimivan paremmin.

Mikä oli ensimmäinen reaktioisi kuullessasi Karhufestivvalin 2019 teeman olevan ”GoBearGo”?
Jotenkin sain sellaisen tunteen, että veistoksen pitäisi olla jotain hauskaa.

Suomennos: Arttu Koivuniemi, Valentin Vänskä

In English

Ekaterina Malukhina is 28-year-old designer. She has done different kinds of sculpting in ice, snow and sand. She likes to try new material and broaden her skills. Ekaterina Malukhina started from 2004, and participated in different competitions and festivals in Russia and Europe. You can find more information of her achievements here: https://www.artgrani.com/riina-noova.

What are your favourite topics and how do you work?

I don’t have any theme which I like most but in general I try to keep my works modern and simple. I try to make sculptures which force people to think about something, the sculpture needs to bring any kinds of feelings, it shouldn’t be just beautiful. Besides chainsaws I’m using electric chisels and angle grinder as my tools.

What is most enjoyable to you in sculpting? And most demanding?

Sculpting is a joy by itself. The most demanding is to make the work exactly as you dreamed about, and even more demanding is to make it so that other people get the idea.

What kind of skills and features a good sculptor should have?

A good sculptor needs to be unique, he/she needs to learn new things and grow all the time instead of following trends. A good sculptor is always ready to experiment and take a risk.

When you get the log in front of you, how do you start?

I do have a plan, but I always work by following my intuition. I can change the idea if I feel that it works better.

What was your first response when you heard the theme of the Bear Festival 2019 “GoBearGo”?

I somehow had a feeling that it needs to be something fun.

Interview by Raija Kallioinen