Digiä mulle, sulle ja meille

Hanke on saatu päätökseen. Kiitos kaikille yhteistyötahoille ja digikoulutukseen osallistuneille. Alta pääset perehtymään hankkeessa luotuun digitaitomateriaaliin:

Digitaitoja kyläyhdistyksille

Digitaidoista on hiljalleen tullut keskeinen kansalaistaito ja välttämättömyys myös nykypäivän työelämässä. Puutteet digitaidoissa vaikeuttavatkin niin työelämään kiinnittäytymistä kuin muutakin yhteiskunnassa toimimista. Palveluiden sähköistymisen nopeassa kehityksessä mukana pysyminen voi kuitenkin tuottaa haasteita ja digimaailma tuntua aluksi vieraalta. Mutta kunhan digilaitteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuu, huomaakin niistä saavan sekä hyötyä että elämyksiä omaan arkeen.

Maaseudun Sivistysliiton Digiä mulle, sulle ja meille -hanke tarjoaa ohjausta ja apua kansalaisten digitaitojen parantamiseksi ja työllistymisen tueksi. Suomen kylät ry:n kanssa yhteistyönä toteutettavan hankkeen taustalla on halu tuoda yhteen työtä vailla olevat ja kylien ja kaupunginosien asukkaiden tarpeet. Hankkeessa järjestetään digikoulutusta, jossa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä, tiedonhankintaa, sähköpostin käyttöä ja muuta verkossa toimimista. Hankkeen tavoitteena on myös luoda avoin sähköinen oppimisympäristö omatoimiseen digitaitojen harjoittelemiseen. Päämääränä on näin ylittää digitaaliset esteet työllistymiseen tai osallistumiseen kansalaisyhteiskunnan toimintaan asuinpaikasta riippumatta.

Vapaalla sivistystyöllä on paljon annettavaa aktiivisen kansalaisuuden tukemiselle ja jatkuvan oppimisen edistämiselle. Oppiminen ei ole pelkkää koulussa istumista, vaan voi tapahtua hyvin monella eri tavalla, missä vain ja milloin vain. Digiä mulle, sulle ja meille -hankkeessa keskitytäänkin omaan ja omannäköiseen tekemiseen. Ryhmän tuella jokainen osallistuja voi pohtia sitä, mitä digitalisaatio voi tarjota juuri itselle. Oppimistavoitteena onkin löytää oma tapa toimia netissä ja omaksua ne taidot, joita sähköisessä arjessa tarvitaan.

Jotta oma digiosaaminen saataisiin näkyväksi, on hankkeen sisällöllisenä runkona laajalti tunnustettu Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n @-kortti. Digilaitteiden peruskäytön ja yleisimpien ohjelmien perusteista koostuvan kortin suorittamisesta saa 4,5 opintopistettä ja virallisen todistuksen osaamisen tunnustamisena. Tavoitteena on, että kaikki koulutukseen osallistujat suorittavat @-kortin ja ne, joiden tarve ja motivaatio riittää, voivat suorittaa TIEKE ry:n seuraavan taitoportaan, A-tutkinnon ( https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/tutkinnot/ )

Hankkeella on opetushallituksen myöntämä rahoitus.

Kouluttajakoordinaattorin tervehdys

Hei! Olen Jussi Keränen ja toimin Digiä mulle, sulle ja meille -hankkeen kouluttajakoordinaattorina. Olen intohimoinen jatkuvan oppimisen puolestapuhuja ja odotankin tältä tärkeältä hankkeelta moninaisia oppimisen ja oivaltamisen hetkiä.
Viime keväänä julkaistussa pro gradu -työssäni olen tutkinut jatkuvaa oppimista työpaikalla. Yksi tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja olivatkin juuri digitaitojen tärkeys ja uusien järjestelmien jatkuva omaksuminen. Perustaidoilla ja uskaliaisuudessa pääsee kuitenkin jo pitkälle, eikä digikehityksen kelkkaan hyppääminen ole suinkaan liian myöhäistä. Tämän ovat minulle todistaneet niin videopuheluita soittelevat isovanhempani kuin muut mainiot digitaitohankkeet.

Toinen tärkeä havainto tutkimuksessani oli oppimisen sosiaalinen luonne, joka takuuvarmasti tulee olemaan myös hankkeemme ytimessä. Me kaikki opimme omalla tavallamme. Meillä kaikilla on omat taitomme, vahvuutemme, mielenkiinnon kohteemme ja elämäntilanteemme. Nämä pätevät myös digitalisaatioon suhtautumisessa ja digitaitojen omaksumisessa. Vastavuoroisuudella ja vertaisten tuella varmistamme, että digimaailman tutustuminen sujuu hankkeessa kaikkien tarpeet huomioon ottaen.

Raportoin hankkeen kuulumisista MSL:n sivuilla ja somessa, joten suosittelen seuraamaan Maaseudun Sivistysliiton somekanavia! Jutun pro gradustani voit puolestaan lukea täältä: https://blog.hamk.fi/tyosta-hyvinvointia/pro-gradu-tutkimus-tyoyhteiso-tukee-jatkuvaa-oppimista-tyossa/

Sähköisin terveisin,
Jussi

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje