Kirjasto

Ympäristöluotsit

Ympäristöluotsitoiminnan mallia ja koulutuksen sisältöä on vuosina 2013 – 2015 kehitetty useammankin hankkeen avulla. Kehittämistyö alkoi pienellä siemenrahoituksella, jonka avulla hahmoteltiin luotsikoulutuksen sisältöä ja järjestettiin ensimmäinen pilottikoulutus Kuopiossa. Toisessa vaiheessa jatkettiin koulutuksen sisältöaalueiden sekä koulutuksen läpikäyneiden ympäristöluotsien kotisatamatoiminnan kehittämistä. Lisäksi käynnistettiin uusia ympäristöluotsikoulutuksia Oulussa, Varkaudessa ja Joensuussa. Ympäristöluotsitoiminnan kehittämistä ovat tukeneet Ympäristöministeriö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Koneen säätiö sekä Keskitien tukisäätiö,

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin opas ympäristöluotsitoiminnasta kiinnostuneille Opas Ymparistoluotsit ja toisen vaiheen lopuksi julkaistiin luotsikoulutuksen sisältökuvaus Mikä Ympäristöluotsikoulutus.

Lisätietoja: Reeta Rönkkö, reeta.ronkko(at)msl.fi

 

Ympäristöluotsien ikkunapuutarha Checkpoint Leonardo -näyttelyssä Oulun taidemuseossa (2015)

Näyttely sekä laaja oheistapahtumien ja työpajojen sarja toteutettiin osana osa Paikan tuntu –hanketta. Mukaan kutsuttiin myös Maaseudun Sivistysliiton paikalliset ympäristöluotsit ja Dodo ry, jotka toteuttivat yhdessä yhteisöllisen Windowfarm-ikkunapuutarhan museon tiloihin.

Checkpoint Leonardo -näyttely käsitteli taiteen ja tieteen vuorovaikutusta sekä paikan tuntua ja paikallisidentiteettiä. Moni-ilmeisissä ja moniaistisissa teoksissa tutkittiin mm. fysiikan, kemian ja biologian ilmiöitä, mekaniikkaa, äänimaailmaa, unitutkimusta ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Mukana oli esimerkiksi orgaanisin materiaalein toteutettuja teoksia, jotka elivät ja muuttuivat näyttelyn aikana. Checkpoint Leonardoon liittyi myös runsaasti oheistapahtumia, jotka toteutettiin yhteistyössä taidemuseon ja Maaseudun Sivistysliiton kesken.

Näyttelyn kuraattorit: museolehtori Laura Lampinen Oulun taidemuseosta ja kulttuurijohtaja Helka Ketonen Maaseudun Sivistysliitosta. Näyttelyn toteutuksessa oli myös mukana Tiedekeskus Tietomaan opetuspalveluvastaava Harri Häll. Maaseudun Sivistysliiton osuutta näyttelyssä tukivat Koneen Säätiö ja Keskitien Tukisäätiö.

Kotisivut
Lisätietoa: Helka Ketonen, helka.ketonen(at)msl.fi

Avainsanat: ympäristötaide, ympäristösivistys, moniaistisuus, ympäristöluotsit