Kirjasto

Paikallinen ruoka

Paikallisen, lähellä tuotetun ruoan merkitys on suomalaiselle yhteiskunnalle edelleen korvaamaton.  Haluamme olla mukana tukemassa suomalaista ruokakulttuuria, paikallista ruoantuotantoa sekä luonnontuotteiden monimuotoista käyttöä ja jalostamista toteuttamalla hankkeiden kautta toimenpiteitä, jotka tukevat ihmisten omakohtaista ja vastuullista suhdetta luontoon.

Syökkö nää lähiruokaa 2011-2014

Syökkö nää lähiruokaa -hanke nosti esiin Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua ruokaa ja sen tuottajia. Hankkeen tavoitteena oli pohjoispohjalaisen lähiruoan tunnettavuuden  kasvu, tuottajien verkostoituminen ja kestävän kehityksen tukeminen.

Hankkeessa tarjottiin  hankintaan ja liiketaloudelliseen osaamiseen liittyvää koulutusta sekä lisättiin tuottajien omia valmiuksia tuotteistaa ja markkinoida tuotteitaan ja osaamistaan. Julkisessa keskustelussa oli tavoitteena saada lähiruoka alueella esille tiedotusvälineiden ja erilaisten tapahtumien avulla. Hankkeen tarkoitus oli tuoda pohjoispohjalainen lähiruoka lähemmäksi kuluttajaa ja luoda edellytykset lähiruokatuotteiden saatavuudelle. Hankkeen aikana luotiin uusia yhteistyökäytäntöjä lähiruoan markkinointiin ja tiedottamiseen. Lopputuloksena pohjoispohjalaisen lähiruoan tuotevalikoima kasvoi, saatavuus parani, ja pohjoispohjalaiset kuluttajat saivat lisää tietoa lähiruoasta. Hanke toimi Pohjois-Pohjanmaalla sekä  maaseudulla että kaupungeissa. Hankkeen kohderyhminä olivat kuluttajat, yritykset ja yhteisöt sekä ruoka-alan ammattilaiset. Pohjoispohjalaisen lähiruoan tunnettavuuden kasvulla  ja imagon kohottamisella oli positiivinen vaikutus koko alueen elinvoimaan.