Kirjasto

Paikallistoiminnan kehittäminen

Maaseudun Sivistysliitto toimii paikallisissa verkostoissa. Olemme mukana kylien, yhteisöjen ja järjestöjen toiminnan kehittämisessä. Teemme yhteistyötä kuntien, yhdistysten, yritysten ja kulttuurin ja taiteen toimijoiden kanssa.

 

Mehtätivoli (2013–2014)

Mehtativoli_smallKylillä, kodilla ja puistoissa pysähtyvä Mehtätivoli koostui teatterista ja sirkushenkisistä numeroista sekä musiikista, joka ponnistaa luonnosta. Musiikikattauksessa tarjontaa oli uudesta kansanmusiikista ja balkanin rytmeistä aina iskelmään ja vanhoihin laulelmiin. Mukana oli myös mehtätivolin oma villikokki, jonka tarjoilemissa pienissä makupaloissa hyödynnettiin villiyrttejä tai muita metsän antimia.
Tapahtuman kantavana teemana olivat jokamiehen oikeudet ja lupa käyttää luontoa.

Kotisivut
Lisätietoa: Kaisa Kervinen, kaisa.kervinen(at)msl.fi


Kulttuurirakka (2012–2014)

KulttuurirakkaKulttuurirakka-jatkohankkeessa  kehitettiin Lapin maaseudun kulttuuripalveluja erityisesti esittävän taiteen keinoin. Keskeisenä tavoitteena oli luoda kuntiin työpaikkoja taiteen ammattilaisille ja samalla edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi pyrittiin vahvistamaan Lapin esittävien taiteiden keskuksen toimintaa ja kehittämään malli taiteilijoiden tuotanto-organisaatiolle. Käytännön toimenpiteinä tuotettiin harrastajaesityksiä ammattilaisohjauksessa, järjestettiin esitys- ja työpajakiertueita sekä toteutettiin matkailijoille kohdennettuja kulttuuripalveluja.

Kulttuurirakka oli osa EU:n osarahoittamaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013. Hanketta koordinoi Maaseudun Sivistysliitto ja sen sisällöistä vastasi Lapin esittävien taiteiden keskus.

Kulttuurirakan loppuraportti ladattavissa tästä.

Lisätietoa: Helka Ketonen, helka.ketonen(at)msl.fi
avainsanat: esittävä taide, sirkus, teatteri, harrastajateatteri, kulttuuripalvelut


POUKAMA – pohjoisten kalastuskulttuurien uudet mahdollisuudet (2011–2014)

 

Iso-Siika ympäristötaiteen ja kylätapahtumien festivaali eteni vastavirtaan, ylös Tornionjokea kesällä 2014.

Kuva: Kati Leinonen

Muotoilu-Poukamakilpailun voittajaksi valittiin Linda Huunosen kalannahkapäällysteinen satula.


POUKAMA – pohjoisen kalastuskulttuurin uudet mahdollisuudet
 oli kalastuskulttuurin ja muotoilun edistämishanke, jonka MSL toteutti vuosina 2011‒2014 Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Poukamassa yhteys luontoon ja perinteeseen synnytti uusia ajatuksia, näkemyksiä, suunnitelmia ja tekoja. Hanke toteutettiin yhteistyössä paikallisten kalastajien, kyläläisten ja taiteilijoiden kanssa. Kalastuksen ympärille rakentunut kokonainen elämänmuoto ja perinnekulttuuri olivat hankkeen kantavia voimia ja inspiraation lähteitä.

Hanke koostui neljästä osakokonaisuudesta: Perinne-Poukama kartoitti pohjoisen rannikkoseudun, jokien ja sisävesialueiden katoavaa kalastuskulttuuriperintöä. Muotoilu-Poukama siirsi kalannahan parkitsemis- ja ompelutaitoa käsityöläisille. Muotoilukilpailussa löydettiin uudenlaisia tuotteita, jotka kumpusivat kalastuskulttuuriperinteestä. Iso-Siika -festivaali oli viikon mittainen ympäristötaide- ja kylätapahtumien sarja Tornionjoella. Poukama-näyttelyitä ja videokokumenttia esiteltiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. MSL toteutti hankkeen yhdessä pääyhteistyökumppaneittensa kanssa, joita olivat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, JEDU/Kalajoen ammattiopisto sekä Pro Siika ry. Poukama oli osa EU:n rahoittamaa Manner-Suomen maaseudun Kehittämisohjelmaa 2007-2013.

Voit tutustua Poukama-hankkeen aikana tuotettuihin kirjoihin ja dokumenttivideoon, jotka löydät kirjastostamme:

Julkaisut ja videot

Poukama – uutta luovaa kalastuskulttuuria, toimittaja Ilmari Leppihalme, 2014 (painettu kirja ja e-kirja)
Iso siika, toimittaja Lauri Oino, 2014 (painettu kirja)
Iso siika, dokumenttielokuva, 28”

Kotisivut
Lisätietoa: Helka Ketonen, helka.ketonen(at)msl.fi
avainsanat: ympäristösivistys, kalannahka, kalastuskulttuuri, muotoilu


Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa
Näkökulmaverstas yrittäjille (20102013) 

Näkökulmaverstas yrittäjille toteutettiin Keski-Suomen alueella. Osallistujat olivat eri aloilla toimivia, alle 10 henkeä työllistäviä yrittäjiä, jotka etsivät uudenlaisia näkökulmia oman elinkeinonsa harjoittamiseen. Tarkoituksena oli lisätä keinoja menestyvän yrityksen pyörittämiseen sekä antaa osallistujille valmiuksia muutoksiin.

Yhteistyö ja verkostoituminen olivat avainasemassa. Osallistujien erilaiset yritykset, taustat ja osaaminen nähtiin vahvuuksina, kun haettiin keinoja selviytyä muutoksista toimintaympäristössä. Yhteisten koulutustapahtumien ja opintomatkojen avulla sekä oman seutukunnan uudistumishaluisista yrittäjistä muodostuvien, työnohjaajan johdolla kokoontuvien ryhmien kanssa avattiin uusia näkökulmia omaan yritystoimintaan sekä löydettiin uusia yhteistyökumppaneita ja -tapoja.

https://www.msl.fi/aluetoiminta/muuttiedostot/Loppuraportti%202010-2013.pdf

Lisätietoa: Leena Kuhno, leena.kuhno(at)msl.fi
avainsanat: vaikuttaminen


Uutispuuro-maaseututiedotushanke (20092014)

Uutispuuro-maaseututiedotushanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä muiden alueellisen Maaseutuverkoston jäsenten kanssa. Taustalla oli verkoston yhteinen ajatus kertoa pohjoispohjalaisesta maaseudusta ja sen mahdollisuuksista laajasti yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa. “Uutispuuron” avulla onnistuttiin myös herättämään yhteiskunnallista keskustelua maaseudun kysymyksistä, saattamaan alulle erilaisia verkostoja ja mahdollistamaan myös vaikeiden asioiden kuten kaivos- ja ydinvoimahankkeista puhumisen.

Lisätietoa: Elina Vehkala, elina.vehkala(at)msl.fi
avainsanat: tiedotus, viestintä, maaseutu, kaupunki