Kirjasto

Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa puhutaan useita kieliä, harjoitetaan eri uskontoja, ylläpidetään erilaisia tapoja ja traditioita ja uskotaan erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä. Monikulttuurisuus ei ole vain nykypäivän ilmiö; historiallinen tosiasia on, että kaikki kulttuurit ovat syntyneet vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa.

Myös maaseutu monikulttuuristuu, ja sen tueksi tarvitaan tietoa ja toimintamalleja. Maaseudun Sivistysliitto on toteuttanut eri toiminta-alueillaan useita  maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen tietoisuutta lisääviä hankkeita, joista voit lukea lisää alta.

Yhteisö- ja monikulttuurisuushanke Koti maalla (2011–2013)

Yhteisöön kuuluminen parantaa yksilön hyvinvointia. Maaseudun Sivistysliiton ”Koti maalla” -hankkeen keskeisenä teemana oli moniäänisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen. Se loi mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle yhteisen, mukavan tekemisen parissa.

Tässä kirjassa kuvataan kahdeksan erilaista yhteisötyön menetelmää, joilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä tietoutta monikulttuurisuudesta. Niitä kokeiltiin Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyhteisöissä, mutta ne ovat menetelminä universaaleja ja soveltuvat täten myös muualle. Lopulta tavoitteena on, että niin uudet kuin vanhatkin asukkaat juurtuisivat kotipaikkakunnilleen ja viihtyisivät siellä.

 

avainsanat: monikultturisuus, vaikuttaminen, kulttuuri

 

Muutoksessa mukana Lappi (2010–2013)

Lapin maaseudun maahanmuuttajia, heidän kanssaan työskenteleviä sekä kansalaisjärjestöissä toimivia osallistui Lapin “Muutoksessa mukana Lappi” -hankkeeseen. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta sekä yksilö- että kuntatasolla.

 

avainsanat: monikulttuurisuus, vaikuttaminen

 

Muutoksessa mukana (2008–2011)

“Muutoksessa mukana” -hanke toimi Pohjois-Pohjanmaalla, mukana oli 12 kuntaa. Tavoitteena oli koulutuksen, työnohjauksen ja työpajojen kautta kannustaa osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen, kansalaisvaikuttamiseen ja vuoropuheluun maahanmuuttajien kanssa. Tavoitteena oli toteuttaa kaksisuuntaista kotoutumista.

 

avainsanat: monikulttuurisuus, vaikuttaminen

 

Monien kulttuurien maakunta (2011–2014)

“Monien kulttuurien maakunta” (tuttavallisemmin Koti Keski-Suomessa) -hanke oli tarkoitettu eri kulttuuritaustaisille keskisuomalaisille. Siinä tutustuttiin puolin ja toisin tapoihin ja tottumuksiin yhdessä eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten kanssa.

Toimintamuotoja olivat muun muassa nojatuolimatkat, työpajat ja keskustelutilaisuudet. Pienryhmissä tutustuttiin eri maiden tapoihin ja ruokakulttuuriin sekä harrastettiin kädentaitoja, musiikkia ja liikuntaa. Avoimissa keskustelutilaisuuksissa käsiteltiin arkielämään liittyviä asioita sekä eri kulttuuritaustaisten ihmisten väliseen kanssakäymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osallistujien kokemuksista ja hankkeen tuloksista välitettiin tietoa myös kuntapäättäjille.

 

avainsanat: monikulttuurisuus, vaikuttaminen, kulttuuri

 

Maaseutu ja monikulttuurisuus -esiselvityshanke (2012–2014)

Maaseutu ja monikulttuurisuus -esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa ja tuottaa tietoa sekä maaseudulla asuvien maahanmuuttajien valmiuksista ja mahdollisuuksista osallistua kyläelämään ja sen kehittämiseen
että maaseudun toimijoiden valmiuksista ottaa vastaan ja hyödyntää alueellaan asuvien maahanmuuttajien osallistumista ja osaamista. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin toimijakenttää ja
rakennettiin verkostoja mahdollista yhteistyötä silmällä pitäen.

 

Itä-Suomessa on lisäksi toteutettu muutamia pienempiä monikulttuurisuushankkeita 2000-luvun alussa.

avainsanat: monikulttuurisuus, vaikuttaminen, kulttuuri