Ajankohtaista

Tunne maisema

Toimittaja, Seija Heinänen
Ulkoasu, Maria Tjader-Knight
Maahenki Oy, Helsinki
Kannen valokuva: Kari Soinio

Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus käynnistettiin Tunne maisema -hankkeen myötä, jossa ympäristösivistys-käsitettä ja siihen liittyvää arvoulottuvuutta – eettinen, esteettinen, ekologinen, emotionaalinen ja ekonominen – tuotiin ihmisten tietoisuuteen. Hanke lähti tekemisen kautta, taiteen keinoin avaamaan ympäristösivistyksen käsitettä. Kirja valittiin vuoden 2012 museojulkaisuksi. Kirja on osa Maaseudun Sivistysliiton tuottamaa näyttelyä Tunne maisema, joka toteutettiin Jyväskylän taidemuseossa 17.6.- 23.10.2011.