Ajankohtaista

Me maalla -menetelmäopas yhteisötyöhön

Yhteisöön kuuluminen parantaa yksilön hyvinvointia. Maaseudun Sivistysliiton ”Koti maalla” -hankkeen keskeisenä teemana oli moniäänisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen. Se loi mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle yhteisen, mukavan tekemisen parissa.
Tässä kirjassa kuvataan kahdeksan erilaista yhteisötyön menetelmää, joilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä tietoutta monikulttuurisuudesta. Niitä kokeiltiin Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyhteisöissä, mutta ne ovat menetelminä universaaleja ja soveltuvat täten myös muualle.
Lopulta tavoitteena on, että niin uudet kuin vanhatkin asukkaat juurtuisivat kotipaikkakunnilleen ja viihtyisivät siellä.

Lataa täältä