ITE Saimaalla

ITE Saimaalla

Etelä-Savon kansanluovuutta ja ITE-taidetta

ITE Saimaalla oli kahden hankkeen kokonaisuus. Kartoitushankkeessa etsittiin Etelä-Savon omaleimaista kansanluovuutta ja esittelyhankkeessa sitä nostettiin yleisön tietoon ja nähtäville.

Kartoitushanke ITE Saimaalla

Teos, Jussi Tukiainen, Kerimäki

Teos, Jussi Tukiainen, Kerimäki

Vuosien 2016–2017 aikana etsimme Etelä-Savon itseoppineita nykykansantaiteilijoita (ITE-taiteilijoita) sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen vahvuuksia ja kiinnostavia ilmentymiä. Tekijöitä haastateltiin ja heidän tuotantoaan dokumentoitiin kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Tavoitteena oli löytää omaperäisiä tekijöitä, joiden ilmaisu ansaitsee esille pääsyä omassa maakunnassa ja laajemminkin.

Onnistuimme yli odotusten ja saimme peräti 73 vihjettä. Kaikkiaan 28 kohteessa ehdittiin tehdä taiteilijoiden haastatteluja ja teosten dokumentointeja. Kerättyä aineistoa tallennettiin Internet-pohjaiseen arkistoon, jota voi hyödyntää mm. näyttelyissä, tapahtumissa, julkaisuissa, viestinnässä ja matkailupalveluissa. Tunnukset arkistoon ovat saatavissa Maaseudun Sivistysliitosta. Kartoitushankkeessa julkaisimme myös ITE Saimaalla pihapiiriesitteen, joka esitteli kesällä 2017 yleisölle avoinna olleet ITE-kohteet.

Esittelyhanke ITE Saimaalla

Keväällä 2018 alkoi uusi esittelyhanke, jossa totetutettiin näyttelyitä, julkaisuja ja tapahtumia. Yhteistyössä Punkaharjulla toimivan Suomen Metsämuseo Luston kanssa toteutui ITE Puusta -näyttely 27.4.2018–6.1.2019. Siihen koottiin kansanomaisen luovuuden ja ITE-taiteen teoksia, joissa päämateriaalina oli eri tavoin käytetty puu.

Kesäksi 2018 toteutettiin Luston lähialueille satelliittinäyttelyitä ja koottiin yleisöä palveleva kartta opastamaan Etelä-Savon ja lähiseutujen kiinnostaviin omaleimaisen luovuuden ja ITE-taiteen kohteisiin.

Alueen ITE-taiteilijoista monet tulivat esitellyiksi blogiartikkelien myötä, ja myös muutamia videoita on julkaistu Maaseudun Sivistysliiton YouTube-kanavan soittolistalla.

Hankkeen päätuotoksiin kuuluu ITE Saimaalla -kirja eteläsavolaisesta kansanluovuudesta. Julkaisu on ilmaiseksi ladattavissa kotisivullamme.

Alueen ITE-taiteen löytöjä esiteltiin myös kouluille, oppilaitoksille ja alueen matkailutoimijoille.

Toteutus ja rahoitus

Molemmat hankkeet toteutti Maaseudun Sivistysliitto. Toimintaa rahoittivat Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry Euroopan Maaseuturahastosta. Leadereitten toiminta-alueena olivat Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava (Rajupusu) sekä Heinävesi, Enonkoski, Savonranta, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna (Piällysmies). Lisäksi Maaseudun Sivistysliitto täydensi kartoitusta omarahoitteisesti muualla Etelä-Savossa.

Hankkeissa työskentelivät koordinaattoreina Minna Tuuva ja Kimmo Heikkilä. Maaseudun Sivistysliitosta hanketta johti kulttuurijohtaja Helka Ketonen ja ITE-taiteen asiantuntijana toimi kulttuurituottaja Raija Kallioinen.

Raportit

ITE Saimaalla -kartoitushankkeen loppuraportti ladattavissa tästä.

ITE Saimaalla -esittelyhankkeen loppuraportti ladattavissa tästä.

Lue lisää:

Tiedote 16.8.16: Etsimme Etelä-Savon itseoppineita taiteilijoita

Tiedote 26.4.2018: ITE Puusta -näyttely avautuu Lustossa

Hankkeen aikana päivitettiin Facebook-sivua ITE Saimaalla.

ITE-info

ITE-taide (lyhenne ITE, itse tehty elämä) on suomalaista nykykansantaidetta, arjen ympäristöissä syntyvää omaperäistä luovuutta.

ITE-taiteilijoilla ei ole koulutusta taiteen tekemiseen eivätkä he myöskään pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan tai tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteensa tekemiseen. Luovuus, ennakkoluulottomuus, kekseliäisyys ja kädentaidot kuuluvat nykykansantaiteen ytimeen. Tekniikan perusteet on useimmiten opittu ammatissa tai kansanomaisen mallioppimisen kautta, mutta sen jälkeen tekijä on kehitellyt ja soveltanut tekniikkaa omaperäisesti ja kehittäen uusia käyttötapoja materiaaleille ja tekniikoille, joita alun perin ei ole tarkoitettu taidekäyttöön. ITE-taiteilijan materiaalit löytyvät yleensä luonnosta ja taiteilijan elinpiiristä tai ovat muutoin helposti ja huokeasti hankittavia, esim. kierrätysmateriaalia. Tavallisimpiin ilmaisumuotoihin kuuluvat puunveisto, betonitekniikat ja sekatekniikalla toteutetut teokset. Monesti taideilmaisu kasvaa kokonaiset pihapiirit täyttäviksi ympäristöiksi. Lue lisää.