ITE Pohjois-Savossa

ITE Pohjois-Savossa

Maaseudun Sivistysliitto aloittaa ITE-taiteen etsinnät Pohjois-Savossa

Vuosina 2021–2022 pohjoissavolainen ITE-taide nousee päivänvaloon, kun Maaseudun Sivistysliitto siirtyy valtakunnallisessa kartoituksessaan tälle alueelle. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt työhön rahoituksen. Hanketyöntekijän paikka tulee hakuun vuoden 2021 alussa.

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen tavoitteena on löytää uusia visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä teosympäristöjä, jotka kiinnostaisivat myös matkailijoita. Näistä aiheista kootaan ja tallennetaan tietoa, ja ITE-taidekohteita myös tuodaan esille yleisöille. Työn tuloksia tarjotaan käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin.

Kenttätyön vaiheessa ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty Pohjois-Savossa. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla ja viestinnässä. ITE-taiteilijoita myös kannustetaan kohteidensa avoinna pitämiseen sekä opastetaan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen.

Hanketta toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto, joka on tehnyt vastaavia kartoituksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan eri puolilla Suomea. Kartoitusta rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Tästä voit ladata hankkeen suunnitelman.

Pohjois-Savosta entuudestaan tunnetuimpia ITE-taiteilijoita on Suonenjoen Kutumäellä elänyt Niilo Rytkönen (1928–2018). Rytkösen esittely löytyy ITE-taiteen kotisivulta www.itenet.fi. Kuva Minna Haveri.

Mitä ITE-taide on?

ITE-taide on oman aikamme suomalaista visuaalista nykykansantaidetta.

ITE-taiteilijat ovat itseoppineita, mutta he eivät ole harrastajataiteilijoita, jotka ottavat mallia taiteen traditioista.

ITE tulee sanoista Itse Tehty Elämä. ITE-taide on osa tekijänsä elämänpolkua.

ITE-taidetta tehdään ja esitetään ensi sijassa taidemaailman ulkopuolella, tekijän omassa arjen ympäristössä.

ITE-taide on rohkean yksilöllistä ja kekseliään omaperäistä.

ITE-taide ei muodosta “kehittyvää” ITE-taiteen historiaa, vaan jokainen ITE-taiteilija luo oman taidekäsityksensä.

ITE-taide on osa kansainvälistä outsider-taiteen kenttää.

Lue lisää ITE-taiteesta ITEnetin sivuilta. Siellä kerrotaan taideilmiöstä, taiteilijoista, ympäristöistä ja ajankohtaisesta toiminnasta.