Ajankohtaista

Etelä-Savon ITE-taide nousee esille

Kimmo Heikkilä aloittaa työt koordinaattorina

Kimmo Heikkilä

Etelä-Savossa tehty ITE-taiteen kartoitus oli varsinainen aarreaitta. Se tuotti 73 ilmiantoa omaperäisistä ja luovista itsensä ilmaisijoista. Piällysmiehen ja Rajupusun Leader-yhdistykset tekivät maaliskuun lopulla myönteiset päätökset uudesta hankkeesta, jonka avulla päästään vuoden 2018 aikana esittelemään kartoituksessa löydettyä ITE-taidetta eri tavoin alueen asukkaille ja matkailijoille.

Esittelyhankkeen koordinaattoriksi Maaseudun Sivistysliitoon on valittu Kimmo Heikkilä, joka on monille tuttu viime vuosien ajan tekemästään työstä Parikkalan Patsaspuiston ”pehtoorina”. Kimmon tavoittaa työnumerosta 040 683 4544 tai sähköpostitse kimmo.heikkila@msl.fi.

Metsämuseo Lustossa on avattu ITE puusta -näyttely, joka kestää tammikuulle 2019 saakka. Näyttelyssä pääsemme ihailemaan eteläsavolaisten luovien ihmisten monipuolista puun käsittelyn taituruutta ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Näyttely esittelee 17 tekijää, jotka ovat kartoitusta koordinoineen Minna Tuuvan ja Luston näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorvan valitsemia ja antavan laajan kuvan puun hyödyntämisestä eteläsavolaisessa ITE-taiteessa.

Luston näyttelyä tulee täydentämään ns. satelliittinäyttelyiden verkosto. Se tarkoittaa yksittäisiä ITE-taiteen pihapiirejä ja kohteita ja pieniä kylänäyttelyitä, joihin yleisöllä on pääsy kesän ajan. Tietojen kokoaminen ja esittelykartan toteuttaminen on koordinaattori Kimmo Heikkilän kiireisimpänä tehtävänä. Tavoitteena on saada karttaesite valmiiksi toukokuussa. Toukokuun puolivälissä myös Luston näyttely täydentyy pihapiiriin tuotavilla ulkoveistoksilla.

Taiteilijoiden esittelyjä julkaistaan blogikirjoituksina ja some-kanavilla, ja vuoden lopussa valmistuu julkaisu, joka jää dokumentiksi alueen monipuolisesta kansanluovuudesta.  Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja matkailutoimijoiden kanssa, jotta tieto alueen omaperäisistä taitajista leviäisi ja jäisi käyttöön.

ITE Saimaalla -hankkeiden tärkeimmät rahoittajat ovat Etelä-Savon maaseudun elinvoimaisuutta tukevat Leader-yhdistykset Piällysmies ja Rajupusu.