Meidän kaverit ja kumppanit

Meidän kaverit ja kumppanit

Joensuun paikallistoimijat ry.

Joensuun Kylät, sittemmin Joensuun paikallistoimijat ry. perustettiin vuonna 2009 edunvalvojaksi Joensuun kaupungin liitoskuntien kylien tueksi. Hanketoiminta käynnistyi vuonna 2010 Kyläisännöitsijä-hankkeen myötä. Yhteistyössä MSL:n Joensuun aluetoimiston kanssa kylissä on järjestetty useita kyläkierroksia, ja yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa   Kylähulinat -tapahtuma vuodesta 2010 alkaen Joensuun matkailusatamassa ja Kukkolassa.

Pohjois-Karjalan kylät ry

Pohjois-Karjalan Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, jonka jäseninä on kyläyhdistyksiä (mukaan lukien kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset), muita kylien kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä, kuntia ja yksityisiä henkilöitä.Lisää tietoa myös FB-sivuilta.

Leader- toimintaryhmät

Toimintaryhmät ovat elävöittäneet maaseutua jo neljän ohjelmakauden ajan. Yhteistyötä tehdään mm. Maakaista -tiedotusalustan sekä viestintäyhteistyön puitteissa. Myös kyläillat, kyläkierrokset ja kyläsuunnitteluprosessit tehdään usein yhteistyössä paikallisen toimintaryhmän kanssa.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ely-keskus on tärkeä toimija maaseudun kehittämisessä Pohjois-Karjalassa. Maaseutukehittäjien verkosto on elävä ja toimiva maakunnassamme ja olemme iloisia ollessamme osa sitä.

Kuntien maaseutupalvelut

Työtä tehdään yhdessä myös maaseutupalvelujen kanssa. Maaseutupalvelut palvelevat viljelijätuki-, sato-, peto- ja tulvavahinkoasioissa sekä hukkakauran torjuntaan liittyvissä asioissa. Maaseutupalvelut palvelevat myös maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. MSL:n Itä-Suomen aluekeskuksella on edustaja neuvottelukunnassa. Yhteistyössä tehdään esimerkiksi vuosittaista Järjestöpäivät -tapahtumaa.

Martat

Yhteistyötä tehdään useiden eri järjestöjen kanssa. Pohjois-Karjalan Marttapiirin kanssa tehdään myös hankeyhteistyötä. Martat ovat kylien avainyhdistyksiä.

Teatteri otsot ja Teatteri-Traktori

Yhteistyötä on tehty jo yli kymmenen vuotta niin koulutuksen kuin erilaisten tapahtumien ja talkoiden muodossa. Uusimpia yhteistyön ponnistuksia on Artpark Joensuun Hasanniemessä.