Hankkeet

Laiffia landella -hanke

KoliLaiffia landella -hanke oli Pohjois-Karjalassa toteutettu koulutushanke, joka pyöri vuosina 2010 – 2014. Hankkeen puitteissa järjestöjen, maaseudun ja kylien ihmisiä koulutettiin, ohjattiin ja valmennettiin oman yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli edesauttaa maaseudun ihmisiä kantamaan vastuuta oman paikallisyhteisönsä hyvinvoinnista ja tekemään sen eteen töitä. Taustalla oli ajatus kolmannen sektorin toimijoiden vastuun lisäämisestä palvelujen tuottamisessa erityisesti maaseudulla.

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi koko maakunnan kattanutta kyläkierrosta, joiden avulla kerättiin tietoa kylien ja järjestöjen koulutustarpeista sekä markkinoitiin hankkeen koulutuskokonaisuuksia. Hankkeen varsinainen sisältö koostui kuitenkin maaseudun kylille ja järjestöille tarkoitetuista koulutuksista. Koulutusten sisällöt vaihtelivat tiedotuksesta tapahtumatuottamiseen, kyläsuunnittelusta hankeosaamiseen ja kyläpäällikköilloista opintomatkoihin. Hankkeen aikana yli 20 tuntia kestäneen koulutuksen suoritti lähes 700 henkilöä ja kaikkiaan hankkeen tilaisuuksiin osallistui reilut 2 800 henkilöä.

Hankkeen toteuttamisesta vastasi Maaseudun Sivistysliitto, mutta erityisesti tiedottamisessa ja kylätapahtumien toteuttamisessa tehdään yhteistyötä usean eri tahon kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat hankealueen kylät ja kunnat, Pohjois-Karjalan toimintaryhmät sekä muut maaseudun toimijoiden parissa toimivat yhteisöt ja hankkeet. Hankkeen rahoitus tuli Maaseutuohjelmasta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoja:
Kyläkehittäjä Reeta Rönkkö, puh. 050 – 326 7889 tai reeta.ronkko(a)msl.fi