Hankkeet

Turvaa maaseudulle -hanke

Turvaa maaseudulle

Uusi hanke on laitettu vireille 4.7.2015. Toiminnan on tarkoitus kestää vuoden 2018 elokuun loppuun  (Pohjois-Karjalan ELY-keskus). Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, osatoteuttajat Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry sekä Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen Aluejärjestö ry.

Hankkeen keskeisin tavoite on lisätä turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta harvaan asutulla maaseutualueella. Toiminnan tarkoitus on tehdä turvallisuutta edistäviä tekoja eikä maalailla uhkakuvia.

FB_20150910_21_13_39_Saved_PictureMaaseutu halutaan pitää elävänä ja asuttuna sekä nähdä siellä asuvat ihmiset voimavarana. Palvelut ovat vähentyneet mutta asukkaiden tarpeet pysyneet ennallaan. Turvaa maaseudulle – hankkeessa järjestetään turvallisuuskoulutusta, kootaan ja koulutetaan kylille pelastusryhmiä toimimaan viranomaisten avuksi erityisissä häiriötilanteissa (esim myrskytuhojen raivaaminen) sekä kylän turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi osallistutaan yhteisöllisiin tapahtumiin. Kylien turvallisuussuunnitelmat pyritään saamaan kyläsuunnitelmien osaksi.

Toimintaa kehitetään yhdessä kyläläisten ja toimijaverkoston kanssa.
Lisää tietoa toiminnan edistyessä.
Ota yhteyttä: kerro toiveitasi ja ideoitasi.

Turvallisuuskoordinaattori
Eeva Kröger
eeva.kroger@msl.fi, 045 6040388