Hankkeet

Paikalliskulttuuriperintö

Paikalliskulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailuliiketoiminnassa rajat ylittävässä yhteistyössä -hanke on päättynyt 30.11.2019.

Hankkeen tuloksia esiteltiin Ilomantsissa 27.2.2020 pidetyssä “Enemmän yhdessä!”-seminaarissa. Alle on koottu sekä EPTI-hankkeen tulokset että muut seminaarissa pidetyt esitykset:
Lataa tästä EPTI-hankkeen englanninkieliset tulokset
Lataa tästä EPTI-hankkeen tulosten suomenkielinen tiivistelmä

Seminaarissa pidetyt esitykset (täydentyy lähiaikoina)
Lataa tästä Pohjois-Karjalan EPTI-hankeosuuden esitys
Lataa tästä Ritva Purmosen Hattuvaara-esitys

Karelia amk:n kansainvälisten opiskelijoiden esitykset:
Ilomantsi opiskelijoiden silmin
Wilderness survival Ilomantsi
Wood wildlife workshops

3.12.2018 – 30.11.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46 311 euroa

Pääpartneri:
Mylly-säätiö, Prääsä

Partnerit:

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus, taloustutkimuslaitos, Petroskoi

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry, Joensuu

Hankkeen tavoite

Hankkeessa selvitetään matkailualayritysten valmiuksia hyödyntää paikallisia kulttuuriperinnön elementtejä sekä kehittää niiden pohjalta myöhemmin yhteisiä matkailutuotteita. Lisäksi tavoitteena on selvittää näiden tuotteiden kysyntää rajat ylittävässä yhteistyössä.

Hankkeen tulokset

Tieto Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan raja-alueilla sijaitsevien matkailualan yritysten tarjoamista kulttuuriperintöä hyödyntävistä matkailutuotteista lisääntyy;

Saadaan tietoa siitä, millaisille matkailutarpeille olisi kysyntää Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan raja-alueilla sijaitsevien matkailualan yritysten alueilla käyvillä matkailijoilla;

Selvitetään ja tunnistetaan perusongelmia ja esteitä rajat ylittävien, matkailualan liiketoimintaa koskevien hankkeiden toteuttamisessa;

Matkailualan yritysten, kulttuurijärjestöjen, viranomaisten ja kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyöverkosto rakentuu kehityshankkeen toteuttamiseksi tulevina vuosin

Jatkotyöskentelyn suunnat, ongelmat ja kehittämistarpeet on määritelty;

Sosiologisen tutkimuksen tulokset, jotka kattavat vähintään neljä Venäjän ja Suomen aluetta (Karjalan tasavallan raja-alueet, Pietari, Pohjois-Karjalan alue, Petroskoi)

Yhteystiedot:

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry.

Oxana Rassokha , Project manager, oxana.rassokha@maakaista.fi, +358 44 9757507

Suvi Kaljunen, Kulttuurimatkailun asiantuntija, suvi.kaljunen@msl.fi, +358 45 77310170