Hankkeet

Paikalliskulttuuriperintö

Paikalliskulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailuliiketoiminnassa rajat ylittävässä yhteistyössä

3.12.2018 – 30.11.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46 311 euroa

Pääpartneri:
Mylly-säätiö, Prääsä

Partnerit:

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskus, taloustutkimuslaitos, Petroskoi

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry, Joensuu

Hankkeen tavoite

Hankkeessa selvitetään matkailualayritysten valmiuksia hyödyntää paikallisia kulttuuriperinnön elementtejä sekä kehittää niiden pohjalta myöhemmin yhteisiä matkailutuotteita. Lisäksi tavoitteena on selvittää näiden tuotteiden kysyntää rajat ylittävässä yhteistyössä.

Hankkeen tulokset

Tieto Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan raja-alueilla sijaitsevien matkailualan yritysten tarjoamista kulttuuriperintöä hyödyntävistä matkailutuotteista lisääntyy;

Saadaan tietoa siitä, millaisille matkailutarpeille olisi kysyntää Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan raja-alueilla sijaitsevien matkailualan yritysten alueilla käyvillä matkailijoilla;

Selvitetään ja tunnistetaan perusongelmia ja esteitä rajat ylittävien, matkailualan liiketoimintaa koskevien hankkeiden toteuttamisessa;

Matkailualan yritysten, kulttuurijärjestöjen, viranomaisten ja kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyöverkosto rakentuu kehityshankkeen toteuttamiseksi tulevina vuosin

Jatkotyöskentelyn suunnat, ongelmat ja kehittämistarpeet on määritelty;

Sosiologisen tutkimuksen tulokset, jotka kattavat vähintään neljä Venäjän ja Suomen aluetta (Karjalan tasavallan raja-alueet, Pietari, Pohjois-Karjalan alue, Petroskoi);

 

Yhteystiedot:

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry.

Oxana Rassokha , Project manager, oxana.rassokha@maakaista.fi, +358 44 9757507

Suvi Kaljunen, Kulttuurimatkailun asiantuntija, suvi.kaljunen@msl.fi, +358 45 77310170