Hankkeet

Maistuvat kyläjuhlat

Yhdessä nautittu ateria antaa luottamusta tulevaisuuteen, tuo iloa ja hyvinvointia. Kun teemme ja tarjoamme ruokaa, ilmaisemme, että olemme ylpeitä omista juuristamme ja pidämme huolta toisistamme.” Marianne Heikkilä, pääkirjoitus Martat 1/2017

Vieraile Maistuvat kyläjuhlat nettisivuillamme!

Maistuvat kyläjuhlat -hankkeen tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittä
minen pohjoiskarjalaisella maaseudulla
uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä.  Keskeisin yhteistyön menetelmä hankkeessa on ruoka ja sen tekeminen yhdessä paikallisesti kulttuuriperinteitä kunnioittaen ja höystäen. Ha
luamme herättää eloon yhdessä syömisen iloa. Hankkeessa on uusia näkökulmia yhteisöllisyyden ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen ja kehittämiseen ruuanlaiton, tuunauksen ja yhteisöllisen innostamisen avulla. Järjestämme Maistuvat kyläjuhlat –tapahtumia ympäri maakuntaa ja kannustamme kyläläisiä itsenäiseen tapahtumatuotantoon opintopakettien avulla. Hankkeen tavoitteena on kutsua uusia ihmisiä mukaan oman asuinalueensa ja kylänsä toimintaan sekä herätellä lähiruuan ja luonnontuotteiden maailman pariin. Tuomme viestinnällämme esille Pohjois-Karjalaa ruokamaakuntana. Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on Pohjois-Karjalan Martat. Maaseudun Sivistysliiton Aluejärjestö on hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen raho
ittaa maaseuturahasto.

Ruoka ja sen valmistaminen yhdessä paikallisia kulttuuriperinteitä kunnioittaen ja höystäen otettiin keskeiseksi lähtökohdaksi hanketta suunniteltaessa. Ruoka on arkipäiväinen elementti meille jokaiselle ja vahva yhteen tuova voima. Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen polkuja yhteisöllisiin verkostoihin ja tavoitetaan uusia ihmisiä, jotka tällä hetkellä jäävät usein syrjään kylä- tai järjestötoiminnassa.

Karjalainen ruokakulttuuri on kiteytynyt vieraanvaraisuuteensa ja pitoihin. Ruokaa on tarjottu niin satunnaisille kulkijoille kuin oman yhteisön väelle eikä kyläänkään menty ilman tuliaisia. Pidot taasen ovat olleet suuria yhteisiä tapahtumia karjalaisessa kulttuurissa aina ristiäisistä hautajaisiin.  Ruoka on ollut vahva osa yhteisöllistä toimintaa, sen ympärille on kokoonnuttu ja se on tuotu osaksi yhteisiä hetkiä. Maa- ja metsätalous ministeriön teettämän Syödään yhdessä -tutkimukseen vastanneiden mukaan rentoa yhdessä oloa ruuan parissa on liian vähän. Vastauksissa toivottiin myös yhdessä syömisen kulttuurin vahvistumista. Yksi hankkeen tärkeistä tavoitteista on nostaa viestinnässä esille Pohjois-Karjalaa vieraanvaraisena ruokamaakuntana.

Ennen aikaan ruoka valmistettiin tehokkaasti oman pellon ja metsän antimia hyödyntäen. Perinneruuan teema kulkeekin käsikädessä lähiruoka teeman kanssa. Paikallinen ruokakulttuuri perustuu alueensa luonnontuotteisiin. Kulttuuri säilyy ja vahvistuu, kun paikallisia luonnontuotteita käytetään ja tuotetaan laajasti. Hankkeessa otamme nämä karjalaiset perinteet osaksi nykyistä yhteisökehittämistä ja nostamme pohjoiskarjalaisen lähiruuan ja kulttuurin sosiaaliseksi pääomaksi.

Maistuvat kyläjuhlat luovat pohjaa omavaraiselle tapahtumatuottamiselle. Hanke kannustaa kyläläisiä uusien perinteiden luomiseen ja tarjoaa siihen tarvittavaa tukea ja koulutusta, aina tapahtumaluvista järjestyksenvalvoja koulutuksiin asti.