Hankkeet

Kansalaisvaikuttaminen

YlikyläMaaseudun Sivistysliiton tavoitteena kansalaisvaikuttamisessa on yhteisöllisyyden kasvu sekä osaavat järjestötoimijat ja paikallisyhteisöt. Avainasioina on aito, vastuullinen ja omintakeinen yhteisten asioiden hoitaminen. Kansalaisvaikuttamisen mottona onkin yhdessä toimien – demokratiaa vahvistaen.

Kansalaisvaikuttaminen on yksi toimintamme painopisteistä. Erityisesti innostetaan ja panostetaan vaikuttajataitojen ja kansalaistoiminnan valmiuksien kehittämiseen. Tämän lisäksi järjestetään paikallisesta tarpeesta esiin nousevia alueellisia koulutuksia, seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluetoiminnan keskiössä ovat lähivuosina etenkin vähähiilisyyden ja biotalouden haasteet kansalaisyhteiskuntatasolla, nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja käyttöönotto, maaseudun monikulttuurisuuden edistäminen sekä maaseutuasumisen turvallisuutta kehittävät toimintamuodot. Toimintaa toteutetaan vahvassa yhteistyössä alueen kylien, yhdistysten, järjestöjen, kuntien ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa.