Hankkeet

Hankkeet

Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluetoimintannan keskeisiä osa-alueita toteutetaan osittain hanketoiminnan avulla. Maaseudun kehittämiseen liittyviä hankkeita on toteutettu koulutuksen, tiedonvälityksen ja kulttuurin aloilla ja hankkeiden toteuttamiseksi aluekeskuksella on käytössään laaja yhteisö- ja kehittämistyön menetelmävalikko.

Haemme kyläkehittäjää Maistuvat kyläjuhlat -hankkeeseen

Maistuvat kyläjuhlat –hankkeen tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä. Hankkeessa on uusia näkökulmia yhteisöllisyyden ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen ja kehittämiseen ruuanlaiton, tuunauksen ja yhteisöllisen innostamisen avulla. Järjestämme Maistuvat kyläjuhlat –tapahtumia ympäri maakuntaa ja kannustamme kyläläisiä itsenäiseen tapahtumatuotantoon opintopakettien avulla. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan Martat ja osatoteuttajana toimii MSL:n Pohjois-Karjalan aluejärjestö.

Hanketyöntekijän tehtävänä on kehittää yhdessä Marttojen kanssa, yhteisökehittämistä tukevaa toimintamallia kylille. Toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistuminen toiminta-alueilla. Lisäksi hanketyöntekijän tulee hallita hanke- ja tapahtumamarkkinointi sekä kouluttaa kyliä tapahtumatuotantoon.

Arvostamme hakijoilta ylempää korkeakoulututkintoa, aikaisempaa työkokemusta tapahtumatuottamisesta ja kylätoiminnasta. Lisäksi arvostamme hyviä yhteisö- ja viestintätaitoja sekä paikkatuntemusta Pohjois-Karjalan alueelta.

Tehtävät alkavat huhtikuussa 2017 ja noudatamme neljän kuukauden koeaikaa. Työ määräaikainen, 31.12.2018 saakka. Palkkaus tes:n mukaan. Hakuaika 24.3.2017 klo 16.00 asti. Hakemukset: timo.reko@msl.fi tai Kauppakatu 23 b A8, 80100 Joensuu

Tässä hankesuunnitelma:
Maistuvat kyläjuhlat

Myös uusia hankkeita valmistellaan jatkuvasti. Lähivuosien hanketoiminnan keskiössä ovat etenkin vähähiilisyyden ja biotalouden haasteet oudonkummunhulatkansalaisyhteiskuntatasolla, nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja käyttöönotto, maaseudun monikulttuurisuuden edistäminen sekä maaseutuasumisen turvallisuutta kehittävät toimintamuodot. Hanketoimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kylien, yhdistysten, järjestöjen, kuntien ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Näillä sivuilla esitellään sekä käynnissä olevia että päättyneitä hankkeita.