Pohjois-Karjalan aluejärjestö

Pohjois-Karjalan aluejärjestö

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin edistää tasa-arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista.

Järjestö tarjoaa kylä- ja kansalaistoiminnan tarpeisiin räätälöityjä kursseja, kehittämishankkeita sekä tukimuotoja vert_ANT7544aisopiskelijoiden ryhmille. Erityisenä painopisteenä ovat maaseudun kehittämishankkeet ja kylätoiminnan muodot, joilla tuetaan maaseutualueiden elinvoimaisuutta, yritteliäisyyttä, yhteisöllisyyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, kylien, yritysten ja kuntien kanssa.

Aluejärjestö on toteuttanut useita maaseudun kehittämiseen liittyviä hankkeita koulutuksen, tiedonvälityksen ja kulttuurin aloilla ja sillä on käytössään laaja yhteisö- ja kehittämistyön menetelmävalikko.

Tällä hetkellä yksi keskeisimmistä toiminnan teemoista on ympäristösivistys, jota toteutetaan opinnollisin, maaseutukehittämisen ja kulttuurisen aktivoinnin keinoin. Ympäristösivistyksellisen ajattelun lähtökohtana on viiden E:n malli, jossa asioita lähestytään niin eettisten, ekologisten, emotionaalisten, esteettisten kuin ekonomisten (5E) näkökulmien kautta.

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, aktiivisinta toiminta on Pohjois-Karjalassa. Aluejärjestön jäseniksi voivat liittyä sen toiminta-alueella toimivat Maaseudun Sivistysliiton valtakunnallisten jäsenjärjestöjen rekisteröidyt piirijärjestöt sekä kunta- ja paikallistason järjestöt, liiton rekisteröidyt opinto- ja kulttuuriyhdistykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt.