Tapahtumat

Ilmastoteoilla elinvoimaa hankkelle etsitään työntekijää

Ilmastoteoilla elinvoimaa

Haemme ilamasto- ja ympäristöalan osaajaa hanketyöntekijäksi Kajaanin maaseutualueelle, Puolangalle, Paltamoon ja Vaalaan. Työntekijä vastaa Ilmastoteoilla Elinvoimaa hankkeen toiminnasta Oulunjärvi Leaderin kuntien alueella. Hanke tähtää alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen kannustamalla ja aktivoimalla yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen oman toimintansa ohessa sekä osana omaa toimintaa. Samalla edistetään yrityksen taloudellisia

Hankkeessa on myös tarkoituksena tuoda tutuksi ja synnyttää alueelle uusia ilmastoviisaan yritystoiminnan muotoja sekä lisätä palveluntarjoajia niin uusien yrittäjien kuin nykyisten yrittäjienkin palvelutarjonnan kasvattamisen kautta.

Haemme aluetta tuntevaa korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittanutta henkilöä, joka on innostunut toimimaan alueen pienyrittäjien kanssa. Työ edellyttää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työn onnistunut suorittaminen edellyttää myös oman auton käyttöä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja uuden tyyppisen työn reippaassa työyhteisössä.

Työpaikka: MSL:n Oulun toimisto, etätyönä tai sovitussa työpisteessä Kajaanissa, Paltamon, Puolangan tai Vaalan kunnassa

Työaika sopimuksen mukaan enintään 50 % kokonaistyöajasta.

1.10.2020 – 30.9.2022

Palkkaus: työehtosopimuksen mukaan

Hae meille hanketyöntekijäksi 15.9.klo 16.00 mennessä, timo.reko@msl.fi
Lisätietoja timo.reko@msl.fi, 050-3226798

Hankkeen tavoitteet:
Tavoitteena ekologisten tekojen näkyväksi tekemisen ja niistä viestimisen kautta nostaa alueen ja toimijoiden profiilia.
1. Hankkeen tavoitteena on nostaa pienten yritysten valmiutta toteuttaa konkreettisesti usein helppojakin ja yksinkertaisia ilmastotekoja. Erityisesti tavoittelemme kierrätyksen ja energian säästön edistämistä pienissä yrityksissä. Samalla yrityksiä heräteltäisiin tarkastelemaan toimintaansa laajemminkin ympäristö- ja ilmastonmuutosnäkökulmasta. Se voisi synnyttää sekä säästöjä että kilpailuetua. Tavoitteena on kahden vuoden aikana tavoittaa vähintään 30 pienyritystä, joista puolet toteuttaa jonkin ilmastotavoitteen mukaisen toimenpiteen. Teot ovat myös taloudellisesti kannattavia ja liiketaloudellisesti perusteltuja.
2. Hankkeen toisena tavoitteena on ”löytää uutta ilmastoystävällistä yritystoimintaa”. Ilmastoteema on myös mahdollisuus uudenlaiselle yritystoiminalle. Matkailussa jo liikkuminen julkisilla, kimppakyydeillä ja biopolttoaineilla voi tuoda ilmastohyödyn lisäksi myös näkyvyyttä ja taloudellisiakin etuja. Liikennepalvelulaki tarjoaa myös uudenlaisia toimintatapoja kuljetuksiin. Uuden yritystoiminnan perustana voi olla myös hiilensitominen ja hiiliviisaus. Ilmastotuotteiden ja ilmastoyrittäjyyden perusajatuksena on oivallisuus uusista mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteen on edistää uusien näkökulmien löytämistä. Tavoitteena on järjestää kuusi työpajaa tai ideointi- ja innostamistapaamista.
3. Yleinen ilmastotietoisuuden edistäminen. Tavoitteena on järjestää yleistajuisia “Maaseudun elinvoiman uudet mahdollisuudet”- seminaareja jokaisessa kunnassa. Näillä tavoitellaan niitä toimia, joita kunnissa voidaan oivaltaa, kun yhä vaativammat ilmastotoimet mm. hiilensidonnan suhteen asetetaan kansainvälisessä ja kansallisessa päätöksenteossa.