Ilmastoteot

Maisema ja piha

Oman lähiympäristömme hoitoon liittyvissä asioissa on monia mahdollisuuksia toteuttaa arjen kiertotaloutta ja toimia luonnon omien periaatteiden mukaan. Ympäristömme ekosysteemeissähän toimitaan paikallisilla resursseilla kuten auringon valolla ja sadevedellä eikä luonto-äidin tiedetä jättävän jälkeensä kaatopaikkoja; yhden jäte on toisen resurssi.

Ruoantuotannon tuominen lähellemme, kotipuutarhoihin, yhteisöpuutarhoihin sekä lähipalstaviljelmille vähentää syömämme ruoan päästökuormaa. Positiivisia kerrannaisvaikutuksia saavutetaan, kun kierrätämme omassa pihassa ja kodissa syntyvät eloperäiset jätteet ja hyödynnämme niiden ravinteet paikallisesti viljelyssä ja maanparannuksessa.

Maisemanhoidon sivutuotteena syntyvä raivausjäte voidaan myös hyödyntää paikallisesti joko energiantuotannossa tai esimerkiksi biohiilen valmistuksessa.