Ilmastoteot

Ilmastoteot

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle tavallisten ihmisten ja paikallisten yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien ja kotitalouksien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja.

Vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta laajemminkin tavoitellaan usein suurten linjausten kautta; mutta avainasemassa olemme kuitenkin me, tavalliset kansalaiset – yksilöinä ja yhteisöjen jäseninä.

Ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa on runsaasti, ja markkinoilla on runsaasti kaikenlaisia tuotteita ja teknologiaa joilla arjen ekotehokkutta voi parantaa. Tutkimustiedon ja erilaisten menetelmien ja tekniikoiden käyttöönotto ja asettuminen osaksi tavallisten ihmisten elämää vaatii usein väliin tulkkia tai sillanrakentajaa. Hankkeissamme olemme omaksuneet tämän sillanrakentajan roolin.

Vasemmalta löytyvästä valikosta pääset tutustumaan erilaisiin arjen ympäristötekoihin, joita hankkeissa ja kyläkehitystyössä on toteutettu.

Oulu 1.2.2019 Cap27

Hiiliviisaat kylät

KVK kokeilut

Ympäristöteot esittäytyvät myös julkaisuissamme:
Hiiliviisaus-lehti  löytyy tästä linkistä.
Hiiliviisaus-kortit esittelevät ympäristöteot tiivistetyssä muodossa.

Hiiliviisas kylä – mitä näistä elementeistä löytyy sinun kylästäsi? Ilmastoteot kertovat mitä kahden vuoden aikana mukana olleet kylät ja yhteisöt ovat tehneet.