Ilmastoviisaat hankkeet

Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä

Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä -hanke tähtää elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Tavoitteena on kehittää uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisätä palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta.

Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Hoitoalueet ja -kohteet siirretään yrittäjille, jolloin heille tarjotaan koulutus kyseiseen ympäristönhoitoon. Myös yrittäjien osaamista tuotteistamiseen vahvistetaan. Hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Hanketta toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset.

Katso hankkeesta lisää: msl.fi/yhteinenymparisto

FB: Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä

Instagram: @yhteinenymparisto