Ilmastoviisaat hankkeet

WasteLess Karelias

WasteLess Karelias –hankkeen päämääränä on ehkäistä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yrityksiä kehittämään jätteiden kierrätystä ja maaseudun elinympäristöjä. Hanke tukee näiden tavoitteiden toteuttamista selvittämällä  karjalaisten kylien roskaantumisen nykytilaa sekä toimijoiden ja asukkaiden asenteita, tietämystä ja halukkuutta jätteiden kierrätykseen ja jätteiden synnyn ehkäisyyn. Hankkeessa rakennetaan maaseudun kyliin jätepisteitä sekä järjestetään paikallisia työpajoja, siivoustalkoita, rajat ylittävä koulujen välinen kilpailu ja jäteaiheinen Trash Art –festivaali.

Hanketta vetää Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja hankkeessa ovat mukana Maaseudun Sivistysliitto (MSL), Institute of Economics of the Karelian Research Center (IoE) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Lisätietoja löytyy hankkeen nettisivuilta.

Timanttikylien uusi jätepiste rakenteilla.

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä