Ajankohtaista

Ilmastoteoilla Elinvoimaa-hanke kannustaa yrityksiä ympäristötekoihin

Oulujärvi Leaderin alueella (Vaala, Paltamo, Puolanka sekä Kajaanin maaseutualueet) käynnistyi lokakuun alussa uusi Ilmastoteoilla Elinvoimaa-hanke.

Hanke tähtää toiminnallaan alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen kannustamalla ja aktivoimalla alueen yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen oman toimintansa ohessa sekä osana omaa liiketoimintaa. Hankkessa tuodaan myös tutuksi ja synnytetään uusia ilmastoviisaan yritystoiminnan muotoja sekä lisätään palveluntarjoajia niin uusien yrittäjien kuin nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisenkin kautta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa pienten yritysten valmiutta toteuttaa konkreettisesti usein helppoja ja yksinkertaisiakin ilmastotekoja. Erityisesti tavoittelemme kierrätyksen ja energian säästön edistämistä pienissä yrityksissä. Toisena tavoitteena on löytää uutta ilmastoystävällistä yritystoimintaa. Ilmastoteema on myös mahdollisuus uudenlaiselle yriystoiminnalle. Kolmantena tavoitteena on yleisen ilmastotietoisuuden lisääminen alueen kunnissa järjestettävien seminaarien myötä.

Hankkeen aikana tullaan kontaktoimaan n 30 yrittäjää tai yritystä hankealueelta. Heidän kanssaan määritellään yrityksen mahdollisuudet tehostaa jätteiden kierrätystä, käydään läpi mahdolliset energiansäästökohteet, hävikkikysymykset, siirtyminen kestävämpiin materiaaleihin ja monta muuta yksityiskohtaa. Tavoitteena on, että ainakin puolet kontaktoiduista yrityksistä toteuttaa oman ilmastoteon.

Lisätietoja hankkeesta projektikoordinaattori Mari Korhonen p. 040-6147 841 tai sposti mari (piste) korhonen (at) msl (piste) fi