Ajankohtaista

Jäteasiat ja maisemanhoito tärkeitä Äänekosken kylille

KESKI-SUOMI. Äänekosken Mämmen ja Koiviston kylille keväällä 2017 tehdyssä kyselyssä kartoitettiin kylien nykytilaa, tulevaisuuden toiveita ja -mahdollisuuksia sekä ympäristöasioita.

Kyselyn mukaan jätteiden lajittelu ja maisemanhoito ovat tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia kylän ympäristön hyvinvointiin vaikuttavia asioita.  Äänekosken kylillä ei ole jätteiden lajittelupisteitä, mikä on suoraan heikentänyt lajitteluintoa kotitalouksissa. Kylille halutaankin jätteiden lajittelupisteet takaisin.

Luonto ja luonnonrauha ovat merkittävin syy asua kyläympäristössä, minkä takia vesistöjen puhtaus ja maisemanhoito ovat kyläläisten sydäntä lähellä.

Koulua, harrastepaikkoja ja kokoontumistiloja pidettiin tärkeinä yhteisöllisyyden mahdollistajina.  Kyselyssä kartoitettiin myös kylien kiinnostusta lähipalvelukeskuksen perustamiseen. Lähipalvelukeskuksessa yhdistyvät saman katon alle eri ikä- ja käyttäjäryhmille suunnatut kylän toiminnot ja palvelut, kuten koulu, terveys-ja hyvinvointipalvelut ja yrittäjien palvelut.  Molemmille kylille kaivattiin lisää palveluja, joista erityisesti  päivittäistavarakauppa, ravitsemuspalvelut (mm. hävikkiruuan osto) ja erilaiset hyvinvointi- ja liikuntapalvelut olivat toivotuimpia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisessa lähipalveluihin liittyvässä selvityshankkeessa ja pilottikokeilussa.

Kyselyn toteuttivat kyläyhdistykset, 5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hanke ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Koiviston kyläkyselyn yhteenveto >>

Mämmen kyläkyselyn yhteenveto >>

 

Niina Vuori
projektikoordinaattori 5E kylät – vähähiiliset yhteisöt -hanke

p. 040 774 9378
niina.vuori@msl.fi