Yleistä

Yleistä

hyvanmielenpaikatlogorimpsu

Hyvän mielen paikat

Kolme paikkakuntaa Pohjois-Pohjanmaalla  Pudasjärvi, Pyhäjoki ja Tyrnävä ovat innostuneet kehittämään uudenlaista tapaa kohdata kuntansa asukkaita. Näihin kolmeen paikkakuntaan on luotu matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, Hyvän mielen paikkoja, joissa on mahdollista saada apua eri viranomaisilta, oppia uusia asioita ja taitoja, kokea olevansa osa paikallisyhteisöä sekä löytää esimerkiksi liikunnan, kädentaitojen ja kulttuurin kautta elämään iloa ja merkitystä.

Hankkeeseen on kutsuttu mukaan eri toimijoita osallistumaan oman paikkakunnan Hyvän mielen paikan suunnitteluun. Tavoitteena on ollut, että me kaikki yhdessä suunnittelemalla, tekemällä, kokeilemalla ja osallistumalla luomme uudenlaisen paikan ihmisten kohtaamiselle. Hyvän mielen paikat rakennetaan kuntiin yhdessä.

Toiminta Hyvän mielen paikan ympärillä on perustunut yhdessä tekemiseen ja yhteiseen suunnitteluun. Jokaisessa kunnassa oleva aluevastaava on ollut käytännön vastuussa kuntansa Hyvän mielen paikasta yhdessä viranomaisten, järjestöjen sekä aktiivisten kuntalaisten kanssa. Yhdessä kehitettävän toimintamallin on tarkoitus jäädä kuntaa pysyväksi toiminnaksi, jota voidaan kehittää eteenpäin.