Hyvän mielen paikat

Hyvän mielen paikat

Pohjois-Pohjanmaa

Kolme paikkakuntaa Pohjois-Pohjanmaalla  Pudasjärvi, Pyhäjoki ja Tyrnävä ovat innostuneet kehittämään uudenlaista tapaa kohdata kuntansa asukkaita. Näihin kolmelle paikkakunnalle luodaan matalan kynnyksen kkunnasniemi2ohtaamispaikkoja, Hyvän mielen paikkoja, joissa on mahdollista saada apua eri viranomaisilta, oppia uusia asioita ja taitoja, kokea olevansa osa paikallisyhteisöä sekä löytää esimerkiksi liikunnan, kädentaitojen ja kulttuurin kautta elämään iloa ja merkitystä.
hyvanmielenpaikatlogorimpsu