Ajankohtaista

Ympäristöluotsauksella siltoja eri toimijoiden välille

Pohjois-Pohjanmaalla käynnissä olevassa Hyvän mielen paikat -hankkeessa on keskeisessä roolissa MSL:n kehittämä ympäristöluotsaus.  Ympäristöluotsaus on menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään sekä -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hyvän mielen paikat -hankkeen kohdekunnissa Pudasjärvellä, Pyhäjoella ja Tyrnävällä ympäristöluotsaus on otettu työkaluksi uudenlaisten matalan kynnysten kohtaamispaikkojen rakentamisessa. Hankkeessa keskeistä on se, että Hyvän mielen kohtaamispaikat suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä kuntalaisten, viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Ympäristöluotsauksessa yhteisöllisyys syntyy siitä, että ryhmää vetävä ympäristöluotsi ei ole opas tai ohjaaja, vaan enemmänkin aktiivinen kanssakulkija matkalla kohti yhteistä tavoitetta. Tyrnävän Temmeksen kylällä ympäristöluotsauksen tuloksena on saatu rakennettua oikeasti koko kylän yhteisöllisyyttä. Temmeksellä on aiemminkin ollut monenlaista toimintaa ja aktiivisia kuntalaisia, mutta eri tahot ovat toimineet toisistaan erillään. Viime syksyn ja tämän kevään aikana eri toimijat ovat kerääntyneet saman pöydän ääreen ja ideoineet tapahtumia ja tekemistä omalle kylälleen. Yhdessä on mietitty, mitä tekemistä kylälle haluttaisiin ja otettu vastuu kylän kehittämisestä. Tämän kevään huipennuksena on ollut Siltojen Temmes -tapahtuma, jossa pyöräiltiin yhteensä kahdeksan Temmesjoen ylittävän sillan kautta ja pyöräilymatkaa kertyi yhteensä 14 km.

Sen lisäksi, että Siltojen Temmes -tapahtuma itsessäänkin on hieno ponnistus pieneltä kylältä, merkityksellistä on se, että ihmiset Temmeksellä ovat olleet oikeasti yhdessä, yhteisönä tekemässä tapahtumaa, joka on ollut kyläläisten toiveissa. Temmesläiset rakensivat tapahtumaa kevään aikana talkooryhmässä, joka on järjestänyt myös muun muassa karaokeiltoja, moottorisahaveistokurssin ja retkiä lähiseuduille. Yhteisöllisyydestä kertoo muun muassa se, että kun karaokeilta meinasi kaatua puuttuvaan mikrofoniin, eräs kyläläinen lainasi oman mikrofoninsa – ja niin päästiin aloittamaan karaoke. Temmesläiset ovat ideoineet myös siltalaulujen tapahtuman, jossa lauletaan yhteislauluja kauniilla puusillalla Temmesjoen varrella. Kevään ja kesän aikana Temmeksen Hyvän mielen paikan pihalle rakennetaan yhteisöpuutarha, jossa on mukana väkeä myös muualta Oulun seudulta. Mukana puutarhan hoidossa on aktiivisesti myös muita Temmeksellä toimivia yhdistyksiä.