Sofia Heininen

Koulutussuunnittelija

Kuka olen 

Järjestötoiminnasta ja ihmisten innostamisesta inspiroitunut koulutussuunnittelija ja pedagogi. Asun Oulussa luonnon läheisyydessä, ja täältä onkin kätevää liikkua sekä pohjoisen että eteläisen Suomen suuntaan. Maaseudulla merkityksellisintä ovat mielestäni oman yhteisönsä hyväksi esimerkiksi erilaisissa yhdistyksissä toimivat, aktiiviset ihmiset. Itsellenikin yhdistystoiminta on ollut rakas harrastus jo opiskeluajoista alkaen.  Vapaa-ajalla nautin myös kulttuurin kuluttamisesta monipuolisesti, erityisesti kaunokirjallisuus, monenlainen musiikki ja teatteri ovat hyvinvointini tärkeitä lähteitä. Kulttuurielämyksiä tuotan myös itse laulamalla kuorossa, ja onpa takataskussa myös harrastajateatterirooleja.  

Mitä osaan 

Taustani on opetusmaailmassa, joten pedagoginen ote on ydinosaamistani. Ennen vapaan sivistystyön puolelle tuloa työskentelin äidinkielenopettajana, joten kirjoittamisen ja selkeän viestinnän ohjaaminen ovat erityisosaamistani. Koulumaailman peruja on myös rauhallinen ja kannustava koulutustyylini, ja haluankin ohjata ja kouluttaa siten, että jokainen osallistuja pysyy matkassa.  

Aikaisemmat työtehtäväni 

Ennen Maaseudun Sivistysliittoon tuloani työskentelin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajana sekä yläkouluilla että lukioissa. Maaseudun Sivistysliitossa olen työskennellyt monenlaisten projektien parissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla että valtakunnallisesti: olen muun muassa kehittänyt ympäristöluotsauksen menetelmää ja innostanut ihmisiä kokeilemaan tai pohtimaan yrittäjyyttä.  

Koulutukseni 

FM Oulun yliopistosta, aineenopettajan pätevyys. Opiskelin sen lisäksi maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon aloittaessani Maaseudun Sivistysliitossa. Koulutussuunnittelijana olen kehittänyt osaamistani edelleen esimerkiksi yhteisöllisten menetelmien käytössä sekä verkkopedagogiikassa.  

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa 

Koulutussuunnittelijana päätehtäväni on auttaa erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä kouluttamisessa ja kehittämisessä. Vedän koulutuksia ja erilaisia tilaisuuksia sekä verkossa että kasvokkain. Suunnittelen koulutuksia ja itseopiskelumateriaalia myös MSL verkko-opistoomme, joka on jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme käytettävissä. Osaamisalueisiini kuuluu myös digityökalujen hyödyntäminen järjestötyössä ja ryhmätyöskentelyssä.