Blogi

Timo Reko - kesäkuu 4, 2020

Ympäristönhoidolla töitä

Nyt kun kesä on kiihkeimmillään ja kasvukausi parhaassa vauhdissa, moni ympäristö kaipaa hoitoa tai kunnostusta. Meneillään oleva Ylen kampanja ”pelasta pörriäinen” kehottaa meitä toimiin hyönteisten hyväksi. Sen yksi aktiviteetti on, että ei tee mitään kasvavalle kasvustolle. Mutta jos oikein tarkkaan ajatellaan, myös näitä alueita kannattaa vaalia. Eli loppukesästä ainakin reheviä kasvustoja kannattaa niittää ja korjata kasvusto sen jälkeen pois, kun kasvit ovat tuottaneet siemeniä. Rehevillä mailla ideana on antaa tilaa vähemmän ravinteita vaativille, usein kauniisti kukkiville kasveille. Näistä ne pörriäiset pitävät.

Ympäristöjen hoitaminen on suomalaisessa kulttuurissa monesti omaa hommaa, mikä onkin usein oikein rentouttavaa ja monelle ihmiselle vastapainoa työhön. Ympäristönhoito on myös työpaikka tai yrittämisen kohde. Kaupungit, kunnat ja seurakunnat palkkaavat kesäisin nuoria nurmikojen ja ulkoilualueiden hoitoon. Ympäristöjä kunnostetaan ja rakennetaan, puutarhoja perustetaan ja mökkiympäristöjä petraillaan. Moni yritys tekee kesällä melkein ympäripyöreitä päiviä. Lähiluonto- ja lähiympäristökohteita on kunnostettu monen kylän voimin talkootyöllä ja hankerahoituksella. Hankkeet ovat tarjonneet myös yrittäjille töitä. On tehty reitistöjä, kuntopolkuja, perinneaitoja, on kunnostettu vanhojen rakennuksia ja niiden pihapiirejä, kylämaisemia on avarrettu ja tehty lähiliikuntapaikkoja.


Maaseudun Sivistysliiton ja Pro Agria Itä-Suomen yhteisessä hankkeessa Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä edistetään erityisesti ympäristöyrittäjyyttä ja ympäristöjen hoidon työllistävyyttä. Hankkeen puitteissa on esitelty uusia ympäristöyrittäjyyden muotoja biohiiletyksestä perinteisten luonnonmateriaalien kuten tuohen ja päreen käyttöön. Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta ympäristöjen kunnostamisessa saa tänä kesänä töitä kolmetoista henkilöä. Näiden töiden rahoitus ei tule hankkeelta, vaan ne saadaan sopimusten ja asiakasmaksujen kautta.

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö työllistää Liperissä kuusi nuorta jättipalsamin torjuntaan erityisesti kunnan omistamilla mailla Liperin keskustassa. Heidän työtään ohjaa ja koordinoi ympäristöalan yrittäjä. Tämä kokeilu tehdään yhdessä Joensuun seudun maaseutupalvelujen kanssa ja tavoitteena on tukea tällä tehoiskulla myös yhteisöjen tekemää talkoota jättipalsamin torjunnassa.

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys on palkannut kaksi citylampuria ja kaksi nuorta sekä eläintenhoitoon että ympäristöjen kunnostamiseen. Joensuussa on hoidettu lampaita jo 24 vuotta osana kaupunkiympäristöä. Lampaita on kolmella laitumella eri asutusalueilla. Lisäksi työntekijät tarkastavat Noljakan lintujensuojelualueella laiduntavien Hereford-nautojen aidat ja eläinten kunnon päivittäin. Yhdistyksen palkkaamat työntekijät tekevät myös pientä ympäristörakentamista. Näiden nuorten palkkaus saadaan asiakasmaksuilla ja ympäristösopimusten kautta.

Maaseudun Sivistysliiton Ilomantsissa toimiva Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen kaksi ympäristötyöntekijää kunnostavat Ilomantsin luterilaisen kirkon kiviaitaa ja myöhemmin kesällä tehdään muutama perinteinen pisteaita ja yksi pärekaton kunnostus asiakastyönä. Myös hankerahoituksella on tarkoitus kehittää erilaisia uusia ympäristörakentamisen tuotteita. Näitä ovat koottavat, pienet puiset katokset ja turvekatot.

Ympäristötöille on Suomessa paljon tilausta, tosin yhtenä ongelmana on, saako niille maksajaa. Ympäristötyöt ovat melkein aina ulkona tehtäviä töitä ja siinä ollaan säiden armoilla – mutta myös hyvien säiden armoilla. Itselläni on oman työni yhtenä osana kokemusta ympäristötöistä ja niiden ohjaamisesta yli kolmenkymmen vuoden ajalta. En ole vielä itse tavannut ihmistä, joka ei olisi tykännyt tekemästään ympäristöjenkunnostamis- tai -hoitotyöstä. Ympäristötöissä näkee työnsä jäljen ja niissä on oma vapautensa, myös omissa ympäristöjenhoitotöissä. Pelastetaan pörriäisten lisäksi myös oma lähiympäristö ja tarjotaan niitä töitä myös yrittäjille.

Lisää ympäristöyrittäjyydestä:

Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä