Blogi

Suvi Kaljunen - joulukuu 12, 2019

Yhdistysvaikuttamisen vuosi 2019

Jäsenjärjestötoimintaa, osaamismerkkejä, opintokeskusten välistä yhteistyötä ja kansainvälistä oppia

Yhdistysvaikuttamisen toimijoilla on takanaan vilkas vuosi. Jäsenjärjestöjen kanssa on tehty koulutuksellista yhteistyötä ja kehitetty verkko-opistoa mm. kokoustekniikkavideon myötä. Koulutussuunnittelijamme ovat tuottaneet monenlaista materiaalia jäsenjärjestöjemme toiminnan tueksi, esimerkiksi Eläkeliiton piiritoiminnan käsikirjan , Välitä viljelijästä -projektin videon  yhteistyössä MELA:n kanssa, kokousbingolomakkeet sekä jäsenjärjestöille suunnatun luento- ja kurssituen webinaarit Eläkeliitolle ja MTK:lle.

Yhteistyössä e2 Tutkimuksen kanssa tuotettiin vuorovaikutteinen EU-keskusteluaineisto Suomen EU-puheenjohtajuuskauden käynnistyessä. Aloitimme toimintaamme soveltuvien osaamismerkkien kehittämisen yhdessä Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hankkeemme kanssa. digitaalinen osaamismerkki, jossa höylän kuvaKulttuuritoiminnan ja Eläkeliiton yhteistyönä tehtiin myös ITE-taiteesta ja taiteilijoiden inspiraatiosta ammentavat Arjen luovuus -kortit, joiden parissa koulutussuunnittelijat jatkavat opinnollistamisen ideoinnin merkeissä ensi vuonna.

 

Opintokeskusten ja vapaan sivistystyön yhteistyötä

Yhteistyö toisten opintokeskusten kanssa on laajentunut. Vuoden mittaan on järjestetty yhdessä muiden opintokeskusten kanssa kaikille opintokeskusten toimijoille avoimia digityöpajoja, joissa kukin opintokeskus on jakanut toisille omaa osaamistaan digitaitojen kentällä. Opintokeskusten digivertaisverkosto pääsi mukaan Tieken Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeen pilotteihin, joiden tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

kuva ryhmän keskustelusta

kuva: Tuukka Troberg

Opintokeskusyhteistyö on tuonut mukanaan myös hanketoimintaa. Olemme mukana Opintokeskukset ry:n hallinnoimassa, kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa toteutettavassa Sospeva- eli sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa -hankkeessa. Sen tavoitteena on kehittää ohjauksen prosessimalli, jossa yhdistyvät oppimisen, koulutuksen, työelämän sekä aktiivisen kansalaisuuden näkökulmat, sekä kehittää työtapoja ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen vapaan sivistystyön oppilaitosten opintojen osana. Kuluvana vuonna on perustettu myös opintokeskusten yhteisiä tiimejä mm. osaamismerkkien ja kotoutumiseen liittyvän toiminnan yhteisen kehittämisen alustaksi.

Kestävän tulevaisuuden haasteiden ratkaisuihin haemme oppia vapaan sivistystyön toimijoille suunnatusta Ekososiaalinen sivistys – muutosagentti 2020 -luvulle -koulutuksesta. Koulutuksen avulla nostetaan uudistava oppiminen ja ekososiaalinen sivistys vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja oppivia yhteisöjä ohjaaviksi periaatteiksi. Koulutuksessa kehitetään oppilaitosten edellytyksiä ohjata yhteisöjä kestävän tulevaisuuden tavoitteisiin.

Osaamisen ja verkostojen kehittämistä kansainvälisillä kentillä

Pedagogista oppia haetaan myös neljän opintokeskuksen välisestä, Erasmus+ -rahoitteisesta DEVAKO -eli Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin -konsortiohankkeesta syksystä 2019 alkaen. Hankkeen kiinnostuksen kohteita ovat oppijalähtöiset ja aktivoivat menetelmät, yhteiskunnallisen koulutuksen järjestäminen, aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen liittyvät koulutukset sekä koulutusten arviointi, laatu ja johtaminen.

Maaseudun Sivistysliiton Erasmus+ -liikkuvuushanke ”Elinvoimaa kulttuureista – paikalliskulttuureista monikulttuurisuuteen” on vienyt henkilökuntaamme Alankomaihin, Islantiin, Tanskaan, Skotlantiin ja Iso-Britanniaan seuraamaan, miten paikallisuus, ryhmä ulkomaan opintomatkallapaikalliskulttuurit ja monikulttuurisuus nivoutuvat toisiinsa ja miten niitä hyödynnetään mm. yhteisöllisen ja monikulttuurisen työn tekemisessä ja erilaisten palveluiden kehittämisessä.

Olemme matkanneet pienryhmissä ja kutsuneet mukaan myös jäsenjärjestöjemme edustajia kontaktien ja yhteistyömahdollisuuksien syventämiseksi. Liikkuvuuksissa on nähty, koettu ja opittu monenlaista sekä solmittu monenlaisia kansainvälisyyttä edistäviä kontakteja.

Matkojen anti – kuten paljon muutakin tuottamaamme materiaalia – on koottu MSL:n verkko-opistoon – käy tutustumassa!