Blogi

Virpi Harilahti-Juola - elokuu 17, 2017

Yhdessä tekemisen muistijälki

Pyöreän pöydän keskustelu Saarijärvellä 17.8.2017

 

Maaseudun Sivistysliiton strategiatyön tueksi myös MSL:n hallituksen jäsenet ovat laittaneet itsensä likoon ja haastavat sekä henkilöstöä että koko MSL:n laajaa toimijaverkostoa miettimään yhdessä strategian isoja teemoja; osallisuutta ja kuntayhteistyötä, hiiliviisautta, maaseutuyrittäjyyttä, paikalliskulttuuria ja ITE-taidetta.

Kansanedustaja Petri Honkonen on yksi MSL:n hallituksen jäsenistä ja hänen johdollaan pohditaan osallisuutta ja kuntien ja järjestöjen välistä kumppanuutta.

Tätä yhteistä pohdintaa käydään pyöreissä pöydissä ja erilaisilla kokoonpanoilla. Tavoitteena näissä tapaamisissa on saada toimijoita saman pöydän ääreen, kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan sekä miettimään yhdessä uudenlaisia osallisuuden ja kumppanuuden muotoja. Tällä kertaa pöytä oli katettu Saarijärvelle ja iltapäiväkahvit juotiin yhdessä Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen kesken.

Näillä osallistujilla oli jo kokemusta ja näkemystä monenlaisesta kumppanuudesta ja hyviä esimerkkejä siitä, miten aidosti tehdään yhdessä. Esimerkkejä siitä, miten kaikki voi voittaa ja on saatu aikaan paljon enemmän kuin kukaan yksin.

Näiden hyvien esimerkkien innostamina lähdettiin liikkeelle sekä järjestöjen että kuntien toiveista tulevaisuuden kuntaa ja tulevaa kumppanuutta ajatellen. Yksi järjestöjen edustaja totesi aloituspuheenvuorossaan, että ”kunhan nyt kunta ei ainakaan estäisi tätä järjestöjen toimintaa.” Ja kunnan edustaja puolestaan huokaili järjestöjen keskinäisen yhteistyön perään.

Yhden kunnan johdossa kun oli havahduttu siihen, että samassa kunnassa useampi eri järjestö saattoi ehdottaa kumppanuutta tai pyytää avustusta kunnan näkökulmasta hyvin samantyyppiseen toimintaan. Yksi järjestöjen edustaja taas oli harmissaan siitä, että heidän valmiita ehdotuksiaan ei oltu otettu riittävän hyvin huomioon kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa. Joku oli kyllästynyt ylhäältä annettuihin ja valmiisiin suunnitelmiin, mihin ei ollut päässyt itse vaikuttamaan.

Auts. Näissä esimerkeissä ei tainnut olla kyse tahdon puutteesta. Tahtoa, intoa ja ymmärrystäkin on. Halutaan kyllä rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia ja tehdä ennakkoluulottomia avauksia. Uuden rakentaminen, kokeileminen, kehittäminen ja löytäminen vain voivat olla hidasta ja työlästä puuhaa. On oltava sitkeä ja kärsivällinen. On uskallettava kokeilla ja epäonnistuakin. On voitava luottaa kumppaniin. Ja silloin kun onnistutaan, pitää muistaa iloita ja juhlia!

Se mitä tämänkertaisen pyöreän pöydän osallistujat toivoivat kumppanuudelta, oli paikallisuus, henkilökohtaisuus ja nopeus. Sitä että uskalletaan tehdä päätöksiä, pystytään lupaamaan jotain ja pidetään lupauksista kiinni. Sitä että tehdään yhdessä konkreettisia asioita.

Nuorten kanssa töitä tekevä muistutti meitä kaikkia vielä lopuksi siitä muistijäljestä, mikä yhdessä tekemisestä jää. Hänen kokemuksensa perusteella, se jota on kuunneltu ja otettu mukaan, voi kuunnella ja ottaa mukaansa myöhemmin myös muita. Tähän on hyvä kiteyttää tämänkertainen keskustelu. Ollaan yksi lenkki hyvän kierteessä ja tehdään oma osamme yhteiseksi hyväksi.

 

#mslfi #osallisuus #kuntakumppanuus

 

Pyhäjoella kuultiin nuoria ympäristöluotsauksen kautta Hyvän mielen paikat -hankkeessa. Kuva: Riitta Johanna Laitinen