Blogi

Virpi Harilahti-Juola - joulukuu 20, 2016

Yhdessä kohti kumppanuutta

mslkumppanuuspaiva15122016

Hyvän mielen paikat -hankkeen kumppanuuspäivässä 15.12.2016 valmistauduttiin tulevaan kuntamuutokseen ja kolmannen sektorin rooliin tässä muutoksessa. Pohdittiin yhdessä, mitä kumppanuus on ja etsittiin villejä ideoita ja käytännön ratkaisuja siihen miten päästään kokeilemaan uudenlaisia tapoja lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Päivään oli kutsuttu osallistujia Tyrnävältä, Pyhäjoelta, Pudasjärveltä ja Oulusta.

Kumppanuuspäivä pidettiin Oulussa Luovassa Laboratoriossa, joka tilana ja paikkana sopikin mainiosti luovaan työskentelyyn, sillä paikka itsessään inspiroi ja kannusti luovaan ajatteluun. Osallistujia haastettiin etsimään luovia ratkaisuja kentältä nousseisiin haasteisiin, joita olivat muun muassa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteen vähentäminen, töihin paluun helpottaminen sekä kuntakeskustan muuttaminen viihtyisämmäksi.

kumppanuuspaiva_ritvapihlaja

Kumppanuuspäivän aluksi kuultiin Maaseutupolitiikan neuvosto MANEn kumppanuustyön vetäjän, erityisasiantuntija Ritva Pihlajan alustus kuntakumppanuudesta. Ritva johdatteli meitä osallistujia ison aiheen pariin maalaamalla kuvaa tulevaisuuden kunnasta kumppanuuskuntana ja kuntalaistensa paikallisyhteisönä.  Ritva myös muistutti meitä kaikkia siitä, miten kumppanuus eroaa esimerkiksi perinteisestä yhteistyöstä. Kumppanuutta ei solmita tai sanella, vaan se perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja tasavertaisuuteen.

mslkumppanuuspaivayhteenveto

Yhteisissä ajatuspajoissa lähdettiin ratkomaan aitoja ongelmia, haasteita tai huolen aiheita muun muassa nuorten, maahanmuuttajien ja työttömien näkökulmista. Työryhmissä oli aluksi lupa synkistellä niin, ettei tarvinnut nähdä missään mitään mahdollisuuksia tai pienintäkään toivoa yrittää muuttaa tilannetta paremmaksi. Synkistelystä haluttiin kuitenkin tietoisesti eroon ja siksipä se lopetettiin villiin ideointiin, missä vain taivas oli rajana. Mietittiin, mitä ja miten asiat tehtäisiin, jos ihan kaikki olisi mahdollista. Viimeisessä vaiheessa valittiin näistä villeistä ideoista yksi ja  tehtiin sille konkreettinen toteuttamissuunnitelma. Näitä kokeillaan tulevana vuonna Hyvän mielen paikoissa.

Tämän päivän osallistujien kanssa yhdessä lähdetään kokeilemaan kyläilyperinteen mukaan ottamista maahanmuuttotyöhön, hyvän mielen palvelupaketin kokoamista helpottamaan työhön paluuta sekä possepöytien (kumppanuuspöytien muokattu ja nuorten näköinen versio) luomista nuorten kanssa tehtävään työhön.

Kumppanuuspäivä vahvisti yhteistä tekemistä ja oli osaltaan rakentamassa luottamusta osallistujien kesken. Parhaimmillaan vuorovaikutus on juuri tätä – erilaisia näkökulmia ja tapoja ajatella, kykyä kuunnella ja halua hakea yhteistä ymmärrystä. Sitä kautta syntyy vastauksia kysymykseen: “Miten me voitaisiin tehdä tämä yhdessä?”

 

#mslfi #kuntakumppanuus #osallisuus #hyvänmielenpaikat