Blogi

Sofia Heininen - tammikuu 23, 2019

Uuden työn ulottuvuuksia Bisnestä keittiönpöydältä -hankkeessa

Bisnestä keittiönpöydältä -hanke on päättymässä helmikuun lopussa. Hankkeessa on aktivoitu uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin, kannustettu kokeilemaan yrittäjyyttä ja luotu työskentely-yhteisö heille, jotka tekevät töitä yksin tai kotoa käsin. Keväästä 2017 alkaen hankkeemme on rohkaissut ihmisiä toteuttamaan bisnesideoitaan ja työhön liittyviä unelmiaan kertomalla kiinnostavia yrittäjätarinoita, esittelemällä muiden tekemiä ratkaisuja sekä antamalla tietoa työuraansa pohtivien ratkaisujen tueksi.

Bisnestä keittiönpöydältä -hankkeen alaotsikkona on Uusi työ, ja se on pitänyt sisällään yrittäjyyden eri muodot, nuoren yrittäjyyden, kotoa tehtävän työn, etätyöskentelyn sekä työn ja muun elämän yhdistämisen teemat. Hankkeessa toteuttajina ovat olleet YTEK Yrityspalvelut, Valtakunnallinen YES ry ja Maaseudun Sivistysliitto. Sitä on rahoittanut EU:n Maaseuturahasto.Bisnestä keittiönpöydältä -kuvituskuva graafikon työpöydästä
Hankkeen toiminta-alueena on ollut Pohjois-Pohjanmaa, mutta sosiaalisen median kautta hankkeen toimintakenttänä on ollut käytännössä koko Suomi. Facebook onkin ollut hankkeen tärkein viestintäkanava: sen kautta on tiedotettu tulevasta toiminnasta, kerrottu uusista videoista, seurattu vloggareiden julkaisuja ja jaettu ajatuksia. Facebookin lisäksi hanke on toiminut myös Instagramissa ja YouTubessa sekä MSL:n verkko-opistossa. Hankkeessa tuotettu materiaali on verkko-opistossa kaikkien saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Monipuolisia kokeiluja

Kahden toimintavuoden aikana hankkeessa on tehty lukuisia yrittäjähaastatteluita sekä muita esittely– ja teemavideoita, järjestetty webinaareja, äänitetty podcasteja, järjestetty nuorille suunnattu Ready4bisnes-yrittäjyystapahtuma ja kokeiltu yhteisöllistä työskentelyä. Yhteisöllistä työskentelyä on testailtu pop up HUB -päivissä Ylivieskassa, Kalajoella ja Nivalassa ja Hoffice- eli home office -ringissä Ylivieskassa ja Kalajoella. Näissä päivissä ovat kokoontuneet yhteen he, jotka työskentelevät tavallisesti yksin tai jotka ovat halunneet vaihtaa työskentely-ympäristöään hetkeksi. Yhteisöllisten työskentelypäivien ideana on työskennellä tehokkaasti yhdessä ja verkostoitua taukojen aikana. Paikkana on ollut tavallisesta toimistosta poikkeava, inspiroiva ympäristö, ja Hoffice-päivissä yhteisöllinen toimisto on perustettu Hoffice-rinkiläisen kotiin. Viime syyskuun ajan pidimme lisäksi auki maksutonta yhteisöllistä HUB TiLaa Ylivieskan keskustassa.

HUB-työskentelypäivissä kokoonnuttiin työskentelemään yhteisöllisesti inspiroivissa ympäristöissä. Kuvassa Kievarila Kissankello Himangalla.

Parasta hankkeessa onkin ollut se, että se on muotoutunut mukana olleiden ihmisten näköiseksi. Yrittäjähaastatteluiden ja fiilisvideoiden kautta olemme päässeet tutustumaan ihmisten työn arkeen ja nähneet monenlaisia uratarinoita. Keskeisiä sisällöntuottajia hankkeessa ovat olleet myös vloggarit, jotka ovat kertoneet omasta tilanteestaan omilla kasvoillaan ja omin sanoin: vlogeja on ollut kahdelta nuorelta yrittäjältä, aloittavalta yrittäjältä, äitiysvapaalla olevalta yrittäjältä ja vapaaehtoistyötä perhevapaalla tekevältä.

Podcasteissa on käsitelty nuorten kesäyrittäjyyttä, etätyöskentelyä ja yksinyrittäjyyttä parhaiden asiantuntijoiden eli näissä tilanteissa itse olevien ihmisten kanssa keskustellen. Webinaareissamme tärkeää sisältöä valmisteltujen asiantuntijaluentojen lisäksi ovat olleet osallistujien kommentit ja keskustelu, jota aiheesta on webinaarien aikana käyty. HUB-työpäiviäkään ei olisi ollut ilman aktiivisia osallistujia. Yksittäisten ihmisten lisäksi arvokkaita yhteistyökumppaneita hankkeessamme ovat olleet erilaiset verkostot ja yhdistykset, kuten esimerkiksi 4H ja Mothers in Business.

Hankkeessa on luotu työskentely-yhteisö heille, jotka tavallisesti työskentelevät yksin. Somen kautta hanke on ollut tavoitettavissa paikasta riippumatta.

Hankkeessa mukana olleiden palautteiden ja kommenttien perusteella olemme onnistuneet tavoitteessa luoda kannustava ja rohkaiseva yhteisö uusien urakokeilujen ja yhteisöllisen työskentelyn mahdollistajana:

”Oma ajatteluni lähti ihan uusille urille.”

”On mahtavaa löytää sisäisen motivaation hetki.”

”Paljon tehokkaampi päivä kuin kotitoimistolla.”

Toivottavasti hankkeen materiaalit ilahduttavat ja kannustavat myös jatkossa ihmisiä tavoittelemaan työhön liittyviä unelmiaan ja testaamaan siipiään uusissa uratuulissa!