Blogi

Virpi Harilahti-Juola - syyskuu 15, 2017

Think global and act local

 

Teimme syyskuussa opintomatkan Englantiin, rannikkokaupunki Hastingsiin, missä halusimme oppia, miten Big Society ohjelma näkyy käytännössä ja millaisia tuloksia sillä on saatu yhteisökehittämisessä ja ihmisten oman vastuun lisäämisessä. Big Society on poliittinen ohjelma, jonka mukaan ihmisten tulisi itse ottaa vastuu itsensä ja lähiympäristön hyvinvoinnista. Valtio ei tämän ohjelman mukaan ole samassa määrin vastuussa asiasta kuin perinteisessä hyvinvointiyhteiskunnan mallissa. Keskeistä tässä mallissa on yhteisöjen mukaan ottaminen ja vastuun korostaminen palveluiden tuottamisessa.

 

Meitä oli varsin monipuolinen joukko koossa; kunnanjohtaja Eero Ylitalo ja valtuuston puheenjohtaja Jouni Saukko Kyyjärveltä, vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto Viitasaarelta, Leader Viisarin hankesihteeri Mari Puro, kyläyhdistysaktiivi Päivi Ruotsalainen, kirjastotoimenjohtaja Sanna Aho ja opettaja/kunnanvaltuutettu Anu Poikonen Kannonkoskelta, yritysneuvoja Sanna Kiuru ja assistentti Pia Kainberg Äänekoskelta, SPR:n järjestöaktiivi ja hanketyöntekijä Markku Kyllönen Saarijärveltä, tutkija Kaisu Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta, taiteilija Sirpa Hasa Konnevedeltä, kyläasiamies Reena Laukkanen-Abbey Keski-Suomen kylistä ja kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola ja projektikoordinaattori Niina Vuori Maaseudun Sivistysliitosta.

Toimme kaikki mukanamme omat näkökulmamme, ajatuksemme ja kokemuksemme – ja se olikin yksi tämän matkan parhaista anneista! Harvoin on niitä hetkiä (saati sitten päiviä), jolloin ollaan pyöreän pöydän ympärillä näin monipuolisella joukolla. Kävimme matkan aikana monenlaista ja -tasoista keskustelua sekä isäntiemme kanssa että keskenämme. Katsoimme asioita hyvin monesta eri näkökulmasta, olimme niistä montaa mieltä ja haastoimme toinen toisiamme vuoropuheluun. Totesimmekin monta kertaa matkan aikana, miten virkistävää oli, kun omat kuplamme kohtasivat toisensa ja muotoutuivat ehkä osittain uudestaan.

Pääsimme tutustumaan erilaisiin esimerkkeihin ja toimijoihin, jotka tekevät töitä yhteisökehittämisen parissa. Kaikkien tavoitteena oli yhteisöjen ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Toiminta perustui paikallisten ihmisten mukaan saamiseen, innostamiseen ja isolta osin vapaaehtoisuuteen.

 

Yhteisöpuutarha Alexandra park Greenhouse Group

 

Yhteisön puheenjohtaja Linda Pearson esittelee puutarhan tulevaisuuden suunnitelmia

 

The Bridge centre, Big Local North east Hastings

 

Kaupungin sisäiset alueelliset erot tulivat todeksi, kun tutustuimme yhteen Hastingsin köyhimmistä asuinalueista. Täällä kasvoi myös ymmärrys siitä, miten köyhyys tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Big Local tuo ihmisiä yhteen ja haluaa saada heidät mukaan oman lähiyhteisönsä kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

 

Ore community centre, yksi heidän keskeisistä toiminnoistaan on terveellisen ruuan valmistaminen yhdessä, samalla oppien ja valmiin ruuan myyminen ja tarjoaminen alueen asukkaille.

 

Heart of Hastings, kunnianhimoisen ja kokonaan uuden yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu-ja toteutusprojektin esittely

 

Lähes kaikki tapaamamme ihmiset; kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen edustajat, puhuivat verkostoitumisen puolesta. He eivät omien sanojensa mukaan olleet olemassa ilman toinen toistaan. Jotain oli voitu aloittaa vapaaehtoisvoimin ja jossain vaiheessa siihen tarvittiin kunta mukaan. Yritystoiminnan mukaan tulo puolestaan mahdollisti toiminnan jatkumisen ja rahoituksen monikanavaisuuden.

Tutustumiskohteet herättivät meissä paljon keskustelua ja ajatuksia. Puhuimme muun muassa sekä julkisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan vahvuuksista, näiden välisestä yhteistyöstä ja kumppanuudesta, hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta sekä ihmisten mahdollisuuksista osallistua oman lähiyhteisönsä kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Erityisesti vaikutuimme siitä, kuinka paljon näihin projekteihin ja vapaaehtoistyöhön yleensä, oli saatu nuoria mukaan. Mietimme ja aloimme ideoida erilaisia tapoja tehdä yhteisöllisyydestä, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja muiden hyväksi tekemisestä entistä kiinnostavampaa ja vetovoimaisempaa myös meillä.

Matkan jälkeen taisimme kaikki olla onnellisia ja kiitollisia kaikista niistä julkisista palveluista, joita saamme ja joihin voimme luottaa. Samaan aikaan palasimme kotiin täynnä uusia ideoita, orastavia kumppanuuksia ja halua lähteä kokeilemaan yhdessä jotain uutta!

 

Opintomatka oli osa Leader Viisarin Visiitti-teemahanketta.