Blogi

Susanna Salokannel - marraskuu 28, 2016

Kultturiympäristökasvatusta ihan nurkan takana -haastattelussa Hanna Lämsä

Toinen osa haastattelusarjaa, jossa kysytään Paikan tuntu -hankkeen tekijöiden kokemuksia hankkeen vaikuttavuudesta heidän työhönsä.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä vastasi kysymyksiini.

Operaatio maailmanperintö1. Mikä oli suurin onnistumisesi Paikan tuntu -hankkeessa?

Löysimme juuri oikean tyypin eli Ilana Rimónin koostamaan aineistoa. Nurkantakana.fi -sivuston valmistuminen ajallaan ja erityisesti sen sisältö on mielestäni huikea. Nurkantakana.fi -verkkosivusto esittelee joukon innostavia malleja, joissa toimitaan omassa lähiympäristössä 6–15 -vuotiaiden kanssa. Mallit on helppo ottaa kasvatuskäyttöön sellaisinaan tai soveltaa omaan tyyliin ja tilanteeseen sopiviksi. Ne on testattu ja toteutettu, ja koko prosessi on kirjattu esimerkinomaisesti tälle sivustolle.

Hyvän pohjatyön ansiosta visio pysyi tarkkana koko prosessin ajan. Se auttoi mallien työstämisessä.

2. Mikä jää elämään Paikan tuntu -hankkeen päätyttyä?

Sivusto jää elämään opettajien ja kasvattajien arkea helpottaen. Se on valmis paketti juuri voimaan astuneiden uusien opetussuunnitelmien mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi. Ja sellaisenaan voimassa ainakin seuraavat kymmenisen vuotta. Se on myös konkreettinen työ- ja apuväline kaikille lasten kanssa ympäristöä tutkiville.

3. Mitä tekisit toisin – vinkkejä seuraavaa produktiota varten?

Aluksi koin, että en kyennyt kertomaan kaikkia ajatuksiani riittävän ymmärrettävästi, jolloin muut eivät oikein tienneet mihin olimme menossa.

4. Miten toiminatakoseptin voisi siirtää muille paikkakunnille?

Se siirtyy tässä projektissa vaivatta verkon avulla. Konsepti on sellaisenaan valmis siirrettäväksi – jokaiselta paikkakunnalta löytyy lähiympäristöä – joku malli voi soveltua paremmin johonkin paikkaan ja toisaalta sen toteuttajalle, mutta periaatteessa konsepti on täysin siirrettävissä.

5. Kerro joku yleisön reaktio, joka on jäänyt vahvasti mieleen.

Kuulin juuri opettajasta, joka oli oppilaansa vanhemman innoittamana mennyt katsomaan nurkantakana.fi-aineistoa. Hän oli aivan innoissaan ja ilmoitti kertovansa materiaalista heti oman koulunsa muille opettajille. Vertaissuositukset ovat aivan parasta, mitä sivusto voi saada. Silloin materiaali lähtee parhaiten lentoon, kun siihen ei tule pakotetta ylhäältä päin. Juuri tällaiset innostumiset ovat parhaita reaktioita hankkeen kannalta.

Paikan tuntu – paikan identiteetti -hanke on osa Maaseudun Sivistysliiton laajempaa ympäristösivistyksellistä teemaa. Hankkeen aikana on etsitty vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Voiko suhdetta paikkoihin syventää oman osallistumisen kautta? Millaisia seurauksia lähiympäristölle aiheutuu valinnoistamme ja toiminnastamme? Miten hengettömään välitilaan tai joutomaahan luodaan kokemuksellinen paikka?

Nurkantakana.fi -aineisto tuotetttiin yhdessä Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa vuosina 2014-2016. Tuotantoa tuki Koneen Säätiö. Teimme myös yhdessä Kulttuuriympäristösitoumuksen Sitoumus 2050, johon voit tutustua täällä.