Blogi

Virpi Harilahti-Juola - joulukuu 10, 2019

Osallisuuden vuosi 2019

Tämä on kiitoskirje sekä omille tiimiläisilleni että kaikille kumppaneillemme eri puolilla Suomea. Olemme yhdessä kehittäneet entistä parempia palveluja ja kuntalaisia kuuntelevia strategioita, joissa kaikissa keskeisenä ajatuksena on ollut ottaa ihmiset – kuntalaiset, asukkaat ja palvelujen käyttäjät – mukaan itseään ja omaa lähiyhteisöään koskevissa asioissa.

Näitä töitä on tehty taitavien, luovien, rohkeiden ja viisaiden tekijöiden kanssa. MSL:ssa nämä tekijät ovat nimeltään yhteisökehittäjiä.

Ne aina ensin kuuntelee ja kyselee. Sitten ne miettii kuulemaansa ja havainnoi ympäristöään. Menetelmät ne valitsee sen perusteella, miten uskovat ihmisten innostuvan ja lähtevän mukaan. Vinkkaavat toisilleen hyviksi todetuista keinoista ja tarvittaessa tekevät kokonaan uusia.

Tavoitteena on aina saada yhteisö loistamaan. Prosessien aikana ihmiset innostuvat, katsovat omaa lähiyhteisöään uudesta näkökulmasta tai vahvistavat yhdessä oman paikkakuntansa erityispiirteitä. Yhteisökehittäjät kannattelevat prosessia, innostavat erilaisia ihmisiä tulemaan mukaan, saavat ihmiset tekemään yhdessä ja varmistavat, että lopputulos on hieno.

Yhteisökehittäminen perustuu toistensa kunnioittamiseen, luottamukseen ja sitoutumiseen. Samalla tarvitaan jotain, mikä innostaa tulemaan mukaan ja on tärkeää koko yhteisölle. Sekään ei vielä riitä, että saadaan ihmiset mukaan ja sanomaan – ehkä innostumaankin.  Tavoitteena on, että saadaan eri tahot ja erilaiset ihmiset tekemään yhdessä, tutustumaan toisiinsa ja lopulta saavuttamaan jotain, mihin kukaan ei olisi pystynyt yksin. Eikä lopputulos ole kenenkään oma vaan se on aina yhteinen.

Tämän vuoden yhteisökehittämisen prosessit olivat Liperissä, Limingassa, Posiolla, Pudasjärvellä, Pyhäjoella, Kuopiossa, Kyyjärvellä ja Viitasaarella. MSL:n rooli ja tehtävä näissä kaikissa on ollut tuoda paikalliset ihmiset – kuntalaiset, työntekijät, viranomaiset ja päättäjät – mukaan ja tekemään yhdessä. Kaikissa prosesseissa on lähdetty liikkeelle siitä, että on tutustuttu, kuunneltu toisiamme, yritetty ymmärtää, löydetty tarve ja etsitty ratkaisuja.

 

Liperissä on tuotu kyläläiset yhteen ja mietitty, miten kuntakuvaa voisi tehdä viihtyisämmäksi ja millaiselle kylätalolle olisi tarvetta ja käyttöä.

 

 

 

Limingassa on kehitetty yhdessä vanhus- ja puhtauspalveluiden henkilöstön, asiakkaiden, omaisten ja luottamushenkilöiden kanssa entistä parempia palveluja kotihoitoon ja tehty puhtauspalveluja näkyväksi.

 

 

Posiolla yhteisen kehittämisen kohde oli työllisyyspalveluissa ja erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa. Haluttiin hakea menetelmiä siihen, miten kunnan peruspalvelut voisivat olla osa kunnan elinvoiman tukemista.

Pudasjärvellä on lähdetty hakemaan uusia tapoja ottaa kuntalaiset mukaan oman lähiyhteisönsä kehittämiseen ja samalla lisätä asukkaiden osallisuutta kunnan päätöksenteossa.

Pyhäjoella nuoret on saatu mukaan tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen muun muassa jäätelökioskin ja tapahtumien kautta. Niissä molemmissa nuoret ovat olleet mukana kaikissa vaiheissa – suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

 

Kuopiossa ja sen yhdessä pitäjässä Vehmersalmella tuotiin asukkaat edellisenä vuonna mukaan oman pitäjänsä kehittämiseen ja tänä vuonna tuotiin ne terveiset ja innostettiin myös muiden pitäjäraatien (Juankoski, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi) jäseniä tulemaan mukaan oman pitäjänsä kehittämiseen.

 

Kyyjärvellä on otettu nuoret mukaan tekemään tekoja oman kuntansa viihtyisyyden lisäämiseksi ja tavoitettu koko ikäluokka koulun kautta ja mahdollistettu tekeminen valinnaisainekurssin muodossa.

 

 

Samoin Viitasaarella nuoret on otettu uudella tavalla mukaan kunnan kehittämiseen ja todettu, että nuorten äänen voi saada kuuluviin vaikka pakopelaamalla.

KIITOS kaikille kuntakumppaneillemme tästä vuodesta – olemme tehneet ja oppineet paljon! Joulurauhan jälkeen taas uusin ideoin ja yhdessä tehden ensi vuoteen!