Blogi

Suvi Kaljunen - maaliskuu 15, 2018

Opintokeskukset kielenopetuksen tukena

Maaseudun Sivistysliitto on Opintokeskukset ry:n myötä mukana Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hankkeessa, jossa pilotoidaan malleja maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen kehittämiseksi kansalais- ja kansanopistojen sekä opintokeskusten yhteistyönä. Opetushallitus antoi joulukuussa 2017 Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen, jonka puitteissa toimintaa lähdetään rakentamaan eri puolilla Suomea. Kehittämispäällikkömme Virpi Harilahti-Juola osallistui opetussuunnitelmasuosituksen laatimiseen.

Opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti ”Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta. Opiskelijaa pyritään ohjaamaan ja kannustamaan aktiiviseen toimintaan omalla opiskelupaikkakunnallaan.  Yhteistyö vapaaehtoissektorin ja erilaisten yhdistysten kanssa tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuksia löytää ystäviä ja mielekästä tekemistä.” Opintokeskusten jäsenjärjestöt muodostavat kattavan järjestötoimijoiden kentän, jolla voisi olla opiskelijoille merkittävä rooli paitsi kielitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen, myös yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumisen mahdollisuuksien tarjoajana. Tätä edistetään mm. järjestämällä vierailuja ja yhteistä toimintaa opetuspaikkakunnalla toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa osana koulutusta.

Maaseudun Sivistysliitto pilotoi uutta lukutaitokoulutusta yhdessä OK-Siviksen ja Kiteen Evankelisen Kansanopiston kanssa tammikuusta 2018 alkaen. Koulutus on rakennettu niin, että KEKO vastaa lukutaito-opetuksesta neljänä päivänä viikossa, ja opintokeskukset toteuttavat ”toimintakeskiviikkoja” yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Ohjelmassa on mm. kasvun ihmettä, kirjastovierailua, omien vahvuuksien ja oppimisen kartoittamista, tutustumista suomalaisiin ruoka-aineisiin Marttojen johdattelemana sekä arjen turvallisuuteen ja alkusammutukseen liittyviä asioita. Tavoitteena on ottaa vapaaehtoisia mukaan toimintaan jo alusta lähtien, ja tukea jäsenjärjestöjä kehittämään uuteen koulutusmalliin soveltuvaa toimintaa ja avaamaan ovia jo olemassa olevaan toimintaan KOTOS-hankkeen puitteissa – toiminnalle on luvassa myös rahoitusta MSL:sta. Toimijoille tarjotaan myös koulutusta ja tukea toiminnan järjestämiseksi. Toivommekin jäsenjärjestöiltämme kiinnostusta ja ennakkoluulotonta osallistumista koulutuksen rakentamisessa!