Blogi

Elina Vehkala - maaliskuu 14, 2017

MSL maaseutuyrittäjyyden asialla

Miksi yrittäjänä maaseudulla? – kysyimme kolmelta eri puolella Suomea toimivalta maaseutuyrittäjältä tämän kysymyksen ja saimme jokaiselta erilaisen vastauksen.  Vapaus tekemisen ja ajankäytön näkökulmasta, intohimo kehittää uutta ja juuret maalla eli paikan merkitys. Aika hyvät motiivit!

Maaseudun Sivistysliitto on nostanut yrittäjyyden yhdeksi kärkiteemaksi ja käynnistänyt keskustelun maaseutuyrittäjyyttä edistävien toimenpiteiden tarpeista ja toiveista. Työn tekemisen malli on muuttunut myös maaseudulla, perinteiset tavat toimia ja ajatella eivät riitä yrityksen elinvoiman ja kasvun edistämiseksi.

Olemme tavanneet maaseudun kehittäjiä, joiden yhteinen tahtotila on tehdä oikeita asioita ja tekoja sen eteen, että maaseudun elinvoima ja yrittäjien mahdollisuudet yrittää kehittyvät. Olemme tavanneet yrittäjiä, joiden yhteinen tahtotila on samankaltainen: lisää liiketoimintaa ja vähemmän byrokratiaa. Haluamme olla mahdollistamassa kehittäjien ja yrittäjien kohtaamisia ja vuoropuhelua, yhteisen tekemisen mallia.

Yrittäjien jaksaminen, työn mielekkyys ja hyvä fiilis on noussut keskusteluissamme keskeisimmäksi teemaksi. Liian moni yrittäjä jää yksin, varsinkin vaikeissa tilanteissa. Tarvitaan vuoropuhelua ja verkostoja, kavereita ja kumppaneita. Puhetta ja yhteistä pohdiskelua, arjen ja juhlan iloista ja haasteista. Verkostoissa on voimaa, kohtaamalla muita saa omille ajatuksilleen uusia näkökulmia ja vertaisryhmissä voi oppia.

Erilaisuus on maaseudulla voimavara, sekä ihmisten että toimialojen välillä, ja se jos mikä synnyttää uutta ajattelua.  Ketterien kokeilujen ja toimijoiden ”ristiinpölytyksen” kautta voimme rakentaa uudenlaista maaseutua, yrittäjyyttä ja asumista.

Maaseutuyrittäjyys on mielestäni luovaa yrittäjyyttä, se on liiketoimintaa, jossa yrittäjän täytyy toimia ja ajatella luovasti. Ratkaisuja arjen haasteisiin ei löydy kirjoista tai netistä, ne haetaan omasta tai lähipiirin kokemuksesta tai luodaan itse.

Sitran uuden työn määritelmän mukaan uusi työ on joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja pirstaleista. Tätä uutta työtä ja yrittäjyyttä maaseudulla lähdemme Maaseudun Sivistysliitossa edistämään ja tukemaan teoilla, joita suunnittelemme laajassa verkostossa poikkiyhteiskunnallisesti avoimuuden ja sivistyksen hengessä. Tervetuloa mukaan!