Blogi

Suvi Kaljunen - joulukuu 17, 2018

Monikulttuurisuuden muotoja Lontoossa ja Glasgowssa

Erasmus+ -liikkuvuuden myötä pääsimme tutustumaan erilaisiin yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta edistäviin toimintamuotoihin sekä toimijoihin. Seurasimme muun muassa erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden toimintaa Lontoon ActionSpacessa sekä Glasgown Project Abilityssä ja tutustuimme luku- ja kirjoitustaidon opetukseen maahanmuuttajille Glasgow Clyde Collegessa. Monenlaiset maahanmuuttajien kotoutumista tukevat toimintamuodot ja yhteisöllisyyden rakentaminen paikallisuutta hyödyntämällä tulivat tutuiksi vierailulla Scottish Refugee Councilissa ja Womens´ Libraryssä Glasgowssa sekä yhteisöllistä kaupunginosatoimintaa jo vuodesta 1948 järjestävässä The Abbey Centressä Lontoon Westminsterissä.

Opimme myös taiteen ja museokokoelmien hyödyntämisestä monikulttuurisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa taiteilija Mike Inglisin ja Open Museumin toimintaa seuraamalla, sekä tutustumalla ympäri Skotlantia kiertävän The Travelling Galleryn toimintaan Paisleyn kouluvierailun aikana.

Vapaaehtoisuudesta virtaa

Erityisen kiinnostavaa oli vapaaehtoisuuden osuus lähes kaikkien toimijoiden toiminnassa, sekä hallinnon huomattavan myönteinen suhtautuminen pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Skotlannin hallitus on julkaissut ”The New Scots” – pakolaisten integraatiostrategian vuosille 2014–2017 ja 2018–2022 . Lähtökohtana on tulijoiden toivottaminen tervetulleiksi ja kotoutumisen tukeminen uuden elämän rakentamiseksi heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Vapaaehtoistyöstä oli hyvät kokemukset myös taidetoiminnan puolella. Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden kanssa tehtävään vapaaehtoistyöhön tuntui olevan jopa tungosta. Project Abilityn taidekeskuksessa pidetään kiinni siitä, että vapaaehtoisena toimimiselle on määräaika. Toisaalta näin tehdään, koska tulijoita tehtäviin on paljon. Toisaalta siksi, ettei organisaation ja auttajien välille synny liian lujaa riippuvuutta eikä vapaaehtoisuus muodostu palkattomaksi uraksi. Womens´ Libraryssä vapaaehtoiset valittiin suhteessa kohderyhmään, jotta saatiin hyvä vertaistuki mukaan toimintaan.

Monien näkökulmien ristipölytystä

Maaseudun Sivistysliiton Erasmus+ -vaihdoissa on matkalle lähtijöiden ryhmät koottu niin että mukana on eri sisältöjen vastuualueilla työskentelevää henkilöstöä ja toisinaan myös jäsenjärjestöjemme edustajia. Tämä on koettu erinomaiseksi oppimisen syventäjäksi jo matkojen aikana.

Britannian matkalla oli mukana MSL:n monikulttuurisuustyön, osallistavan toiminnan ja kulttuurityön asiantuntemusta. Jäsenkenttää edusti Eläkeliiton kulttuurisuunnittelija Minna Haveri, jonka kokemuksista voit lukea täältä.

Jokaisessa kohteessa syntyi vilkasta keskustelua, kun esitimme kysymyksiä erilaisista näkökulmista. Ovien sulkeuduttua alkoi heti porina ja surina, kun jokainen omasta vinkkelistään arvioi kuultua ja koettua. Neljä vierailijaa ja neljä erilaista kokemusta! Jälkipohdinnat avasivat jokaiselle uusia oivalluksia. Syntyi myös läpileikkaavaa vertailua omiin toimintatapoihimme. Konkreettisin jatkopohdinta ulottui siihen, voisimmeko yhdessä tuottaa kulttuurisin menetelmin maahanmuuttajien kielenoppimista tukevaa toimintaa, joka kytkeytyisi eläkeläisyhdistyksen paikallistasolle.

Osan jälkipuinneistamme videoimme lyhyinä keskustelunpätkinä ja jaoimme sosiaalisen median kautta. Videot löytyvät Maaseudun Sivistysliiton Verkko-opistosta , johon on koottu myös muiden Erasmus+ -liikkuvuuksien antia.

Henkilökohtainen kokemus on liikkuvuuksien ydintä

Suurin osa matkamme kohteista ja tapaamistamme henkilöistä oli täysin uusia tuttavuuksia. Muutamat kohteet olivat pintapuolisesti tiedossamme, ja niiden edustajia jotkut meistä olivat maailmalla tavanneet. Mutta oli myös henkilöitä, jotka olivat käyneet Suomessa tutustumassa Maaseudun Sivistysliiton työhön ITE-taiteen esiin nostajana, ja nyt vastavuoroisesti me pääsimme heidän kotikentilleen.

Kansainvälinen yhteistoiminta on pitkälti henkilötason hyvää vuorovaikutusta, joskus jopa ystävystymistä. Taiteilija Mike Inglis (kuvassa) on Suomen vierailujensa ja meidän oppainaan toimimisen ansiosta vienyt suomalaista ITE-taidetta skotlantilaiseen tietoisuuteen. Nyt hän vuorostaan avasi meille pääsyn skotlantilaisen outsider-taiteen kokoelmaan ja opasti erinomaiseen, jo 40 vuotta jatkuneeseen nykytaiteen kierrättämiseen bussilla ympäri Skotlantia pienimpiä kyliä myöten.

Vammaistaiteilija Tanya Raabe-Webber kävi viime syksynä Suomessa ja ihastui ITE-taiteeseen. Hän halusi tavata meidät myös Glasgowssa. Puhuimme kohtaamisen, uteliaisuuden ja kiinnostuksen voimasta – siitä, että ei aina tarvitse olla tarkasti määriteltyä yhteistyön suunnitelmaa, vaan tärkeää on tutustua ja panna hautumaan kohtaamisen avaamat mahdollisuudet. Emme vielä voi tietää, mihin nämäkin keskustelut ja kokemusten jakamiset johtavat, mutta luottamusta ne joka tapauksessa rakentavat ja ovat ilmausta aidosta kiinnostuksesta toistensa työtä kohtaan.

 

Raportin retkeltä kokosivat

Suvi Kaljunen, koulutussuunnittelija
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja
Virpi Harilahti-Juola, kehittämispäällikkö