Blogi

Virpi Harilahti-Juola - tammikuu 21, 2018

Kyyjärven hittibiisin sävellys- ja sanoitustyö on alkanut

Ensin puhuttiin vain kuntastrategiasta ja tulevaisuuden kunnan tehtävästä kuulla kuntalaisiaan. Mietittiin, miten sen voisi tehdä jotenkin uudella tavalla ja ennen kaikkea siten, että kuntalaiset olisivat siinä aidosti mukana ja ottaisivat strategian omakseen.

Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo on myös muusikko ja alkoikin aika pian puhua musiikkitermein Kyyjärven hittibiisistä. Sellaisesta minkä kaikki kuntalaiset tietäisivät, osaisivat ulkoa ja voisivat laulaa ja soittaa mukana. Ja siitä se ajatus sitten lähti.

Mietittiin yhdessä, mikä voisi olla sellainen ominaisuus tai asia, joka kuvaisi kuntaa ja kuntalaisia ja mitä haluttaisiin tuoda esille ja vahvistaa entisestään. Tuntui löytyvän useitakin erilaisia asioita, joissa voisi olla hittibiisin aineksia olemassa, mutta lopulta päädyttiin yhteen – yhteisöllisyyteen.

 

Kohti tulevaisuuden kuntaa

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta ja kuntalaistensa hyvinvoinnista sekä tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Maaseudun Sivistysliiton tehtävä taas valtakunnallisena aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestönä on kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden ja oman aktiivisuuden tukeminen oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) ja Kyyjärven kunta ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jossa on sovittu uudenlaisen yhteisöllisyysohjelman toteuttamisesta vuonna 2018. Ohjelman tavoitteena on kuulla kuntalaisia ja saada heidät mukaan tekemään tekoja entistä viihtyisämmän ja elinvoimaisemman ympäristön ja yhteisön hyväksi. Vuoden 2018 aikana kuullaan kuntalaisia, kerätään eri kuntalaisryhmien (mm. lapset ja nuoret, lapsiperheet, työssäkäyvät, eläkeläiset) näkemyksiä kunnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista, dokumentoidaan nämä ja tuodaan johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tiedoksi sekä toiminnan ja päätöksenteon tueksi ja konkreettisen yhteisöllisyysohjelman rakennuspuiksi.

Tulevaisuuden kunnan roolit, kuva: Kuntaliitto

 

Tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta

Tuleva maakuntauudistus tulee muuttamaan kuntien roolia ja tehtäviä historiallisen paljon. Uusi työnjako vie osan tehtävistä maakuntaan ja samalla vahvistaa kunnan elinvoima-, sivistys- ja kehittämistehtävää. Maaseudun Sivistysliiton ja Kyyjärven kunnan välinen kumppanuus on hyvä esimerkki siitä, kuinka tällainen yhdessä tekeminen voi parhaimmillaan perustua molempien osapuolten perustehtävään, täydentää toinen toisiaan ja vahvistaa yhteistä tavoitetta elinvoimaisesta maaseudusta.

Parhaimmillaan kunnat ovat rohkeita omien kuntalaistensa puolta pitäviä lähiyhteisöjä ja järjestöt puolestaan erittäin luovia ja hyviä saamaan ihmiset mukaan tekemään tekoja yhteiseksi hyväksi. Yksittäiset kuntalaiset puolestaan muodostavat, ylläpitävät ja kehittävät lähiyhteisöjä, naapurustoja, kyliä, harrastusporukoita ja työyhteisöjä, joissa syntyy tunne osallisuudesta ja merkityksellisyydestä. Jokainen kuntalainen on myös oman kuntansa lähettiläs ja mielikuvan rakentaja sekä oman yhteisönsä sisällä että kunnanrajojen ulkopuolella.

Kun näiden tahojen soittimet saadaan samaan vireeseen, niin lopputulos on jotain sellaista, mihin kukaan ei pystyisi yksin. Kunnissa tehdään rohkeita ja viisaita päätöksiä, joiden ansiosta syntyy rakenteita, joiden kautta voidaan huomioida uudella tavalla kokonaisia ikäluokkia ja erityisiä kuntalaisten ryhmiä. Järjestöillä ja vapaalla sivistystyöllä puolestaan on mahdollisuus saada yhteys niihinkin kuntalaisiin, joita viranomaiset eivät tavoita, ja siten onnistuvat aktivoimaan kuntalaiset osallistumaan heitä koskeviin asioihin ja ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään ja toinen toisistaan.

Yhteisen tekemisen kautta kunta paikallisyhteisönä vahvistuu ja paikalliset erityispiirteet ja vahvuudet saadaan näkyville ja kunnan kehittämistyön käyttöön. Vahva ja elinvoimainen paikallisyhteisö taas pystyy myös nykyistä paremmin huolehtimaan yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnista.

 

#mslfi #osallisuus #kuntakumppanuus #kyyjärvi